Er komen dit jaar naar verwachting veel nieuwe deelnemers bij. Dat is goed nieuws. En voor deze nieuwe deelnemers én voor onze gevestigde expertisecentra organiseren we allerlei interessante activiteiten in 2021. Dat zullen in de eerste helft van het jaar waarschijnijk alleen online bijeenkomsten zijn. In het najaar hopen we dan ook weer eens live bij elkaar te komen. Hoe dan ook, kern is dat we ervaringen delen en leren van elkaars onderzoeksaanpak en - resultaten. Soms gaat het over de inhoud van ons werk, bijvoorbeeld over een onderzoek naar moeilijk verstaanbaar gedrag of een nieuwe methodiek in de GRZ. Soms gaat het over Topcare zelf, bijvoorbeeld over de vraag hoe we cliënten kunnen betrekken bij het beleid of hoe we kunnen samenwerken in het opstellen van de onderzoeksagenda.

We zijn nu bezig met de organisatie en planning, meer informatie over het programma volgt zo snel mogelijk hier. Heb je een goed idee voor ons programma, neem dan even contact op met ons via engelhard[at]topcare.nl