Het korte antwoord is dat je als organisatie aan de criteria moet voldoen om een Topcare-expertisecentrum te worden. Het lange antwoord is dat een organisatie niet zomaar aan deze criteria voldoet. Meestal beginnen de professionals en het bestuur pas na te denken over een Topcare-predicaat na jaren van gestage groei in kwaliteit en specialisatie. Een Topcare-predicaat is een erkenning van jarenlange ervaring, gemotiveerd en goed-opgeleid personeel, vallen en opstaan, hoge waarderingscijfers, leren van fouten, onderzoek doen en de resultaten daarvan laten terugkomen in de zorg.

De procedure kent een aantal stappen. De laatste stap is het succesvol doorlopen van de Topcare-visitatie. Het begint meestal met een Eerste Verkenning. Daarin komt een senior medewerker van Topcare langs om met de criteria in de hand samen te bespreken of en wanneer een (proef)visitatie zinvol is. Aan deze Eerste Verkenning zijn geen kosten verbonden. Voorafgaand aan de proefvisitatie kunnen medewerkers al deelnemen aan diverse activiteiten van Topcare, waaronder het doorlopen van de Topcare Scholing. Daarin leren zij de waarde van onderzoek kennen, maar ook om zelf een praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

Interesse? Neem gewoon even contact met ons op!