Het korte antwoord is dat je als organisatie aan de criteria moet voldoen om een Topcare-centrum te worden. Het lange antwoord is dat een organisatie niet zomaar aan deze criteria voldoet. Meestal beginnen de professionals en het bestuur pas na te denken over een Topcare-predicaat na jaren van gestage groei in kwaliteit. Een Topcare-predicaat is een erkenning van jarenlange ervaring, gemotiveerd en goed-opgeleid personeel, vallen en opstaan, hoge waarderingscijfers, leren van fouten en erkende resultaten.

De procedure kent een aantal stappen. De laatste stap is het succesvol doorlopen van de Toetredingsvisitatie. Daarvóór zijn organisaties meestal een of twee jaar deelnemer van het Topcare Potential Program. Daarin doorlopen de professionals de Topcare Scholing en leren ze bijvoorbeeld om een goede Onderzoeksagenda op te stellen. Een proefvisitatie maakt ook deel uit van het Potential Programma.

Interesse? Neem gewoon even contact met ons op!