Terug naar overzicht

Dementie is een verzamelnaam voor een aantal ziekten waarbij de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Het meest voorkomende type dementie is de ziekte van Alzheimer. 

Er is sprake van een geleidelijke achteruitgang van het geheugen en er treden problemen op met denken en taal. Daarnaast krijgen mensen met dementie soms te maken met veranderingen in karakter en gedrag. 

Voor zorgverleners is het vaak moeilijk om de wensen en behoeftes van cliënten met dementie te achterhalen, en de cliënt de regie te laten voeren tijdens zorgmomenten. Avoord heeft een Topcare-predicaat voor de doelgroep dementie. Zij werken met de SOCAV-methodiek om cliënten met dementie te ondersteunen in het voeren van de eigen regie.