Terug naar overzicht

Gerontopsychiatrie is de zorg voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, die chronische psychiatrische problemen hebben.

Dat zijn bijvoorbeeld psychotische, stemmings- en angststoornissen. Deze stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er bij deze ouderen naast de psychische klachten meestal ook sprake is van complexe lichamelijke problematiek, is specialistische zorg van belang.