Homepage visual
Gerontopsychiatrie

Onze nieuwsgierigheid en ambitie om de zorg en behandeling te blijven professionaliseren en verbeteren, leidt tot het onderzoekende karakter van Attent. Het Topcare-predicaat voor Gerontopsychiatrie dat wij in september 2022 ontvingen is een bevestiging van de kwaliteit van onze psychiatrische zorg aan ouderen in locaties Regina Pacis in Arnhem en Hofstaete in Dieren.

Kennis en ervaring

Attent is als pionier al in de jaren 60 gestart met een gerontopsychiatrische afdeling. We streven ernaar om de best mogelijke zorg en behandeling te geven aan gerontopsychiatrische cliënten. We willen datgene doen wat echt werkt én aangetoond is.
Een multidisciplinair Gerontopsychiatrie team komt regelmatig bijeen om te bespreken hoe we de zorg en behandeling verder kunnen verbeteren. In het team zitten alle benodigde disciplines, van de specialist ouderengeneeskunde en senior verpleegkundige tot verzorgenden en dagbestedingsmedewerkers. De kernbehoeften van de cliënt zijn, in het hele proces, ons uitgangspunt.

Regionale ambitie

Het Topcare-predicaat helpt Attent steeds te blijven verbeteren. Door onze eigen praktijkvragen te beantwoorden en die kennis en ervaring weer te delen met de sector. Vanuit onze ambitie de zorg in de gerontopsychiatrie te professionaliseren staat Attent bijvoorbeeld aan de wieg van het Zorgprogramma Gerontopsychiatrie en zijn we mede-initiatiefnemer van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie’. Het volgende doel is ons (in 2024) te ontwikkelen tot regionaal expertisecentrum voor Gerontopsychiatrie.

We zijn ons fundamentele vragen gaan stellen. Passen de handelingen die we uitvoeren bij de mensen? Wat hebben medewerkers nodig om nog meer gericht te zijn op de client in hun werk? Past dit plan wel bij deze specifieke client? 

Cinderella Senior verpleegkundige

Onderzoek

Attent heeft een onderzoekscommissie en werkt mee aan diverse onderzoeken op verschillende niveaus. Zoals wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen en praktijkonderzoek door onze eigen zorg en welzijn team, studenten en stagiaires.

Voor de uitvoering van onze praktijkonderzoeken wordt Attent getraind en ondersteunt bij de onderzoeksvaardigheden door dr. Gea van Dijk. Zij is associate lector Ouderen met psychische problemen vanuit Noorderbreedte bij het Lectoraat van NHL Stenden. Verder werken we nauw samen met Dr. Ton Bakker, psychogeriater en lector aan de Hogeschool Rotterdam, om te kijken hoe de inzet van de STIP methode onze eigen methode kan verrijken. De STIP-methode wordt gebruikt voor preventie en behandeling van probleemgedrag bij (kwetsbare) ouderen en dan voornamelijk cliënten die lijden aan cognitieve stoornissen zoals dementie.

Delen van Expertise

De uitkomsten van onze onderzoeken en onze ervaringen wisselen we uit met relevante organisaties. Dit doen we door samenwerkingsverbanden aan te gaan en via diverse netwerkbijeenkomsten. Zo werken wij onder andere samen met UKON, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen en de Vereniging voor Gerontopsychiatrie.