Topcare:

  • Gebruikt gegevens van betrokkenen alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Deelt gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Bewaart gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Vraagt toestemming aan de betrokkenen voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen overeenkomst is gesloten.
  • Informeert betrokkenen over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en over de rechten van de betrokkenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Informeert betrokkenen indien we bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.