Organisaties die in het bezit zijn van het Topcare-predicaat hebben één ding gemeen: ze voldoen aan een hoge standaard. Een onafhankelijke auditcommissie stelt dit vast en het Topcare-predicaat is het bewijs hiervan. 

De hoge standaard is ons set van criteria, onderverdeeld naar vier thema’s: bieden van specialistische zorg & behandeling, verrichten van onderzoek, ontwikkelen en leren en delen van expertise.

 

Wat biedt het Topcare-predicaat jou?

Het Topcare-predicaat is een erkenning van een onafhankelijke commissie van jullie inspanningen op het gebied van innovatie, onderzoek, ontwikkeling en samenwerking. Het is een onderstreping van jullie deskundigheid en de voortrekkersrol die jullie vervullen in jullie vakgebied en/of regio.


Daarmee is het Topcare-predicaat in de eerste plaats waardevol voor cliënten en hun persoonlijk netwerk. Als onderzoekende organisatie blijven jullie voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de zorg en behandeling nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoefte van cliënten. Dat doen jullie trouwens niet vóór hen, maar altijd mét hen.  

Daarnaast maakt het Topcare-predicaat jullie organisatie tot een aantrekkelijke werkgever. De criteria dagen jullie uit alle ruimte te geven medewerkers om nieuwsgierig te zijn, het leren van fouten en mislukkingen en vakmanschap te ontwikkelen.

Dat geldt ook voor samenwerkingspartners in de regio en keten. Het is nu eenmaal prettig samenwerken met een organisatie waarbij het sprankelt van de ambities en ideeën. 

Als wetenschapper vind ik het inspirerend om de kennis en ervaring uit de klinische praktijk te vertalen naar relevante onderzoeksvragen. Zo kan de zorg voor bewoners ook echt verbeterd worden.

Dr. Sietske Sikkes Universitair hoofddocent klinische neuropsychologie

Hoe kom je aan een Topcare-predicaat?

Is jouw organisatie ambitieus en gedreven en loopt het graag voor de troepen uit? Dan komt de organisatie misschien wel in aanmerking voor het Topcare-predicaat. Natuurlijk ben je benieuwd hoe dat precies in zijn werk gaat.

 

Eerste kennismaking

We beginnen met kennismaken. Eén van de medewerkers van Topcare komt langs en vertelt jou en je collega’s alles over Topcare, de criteria, het predicaat en het netwerk.

 

Eerste verkenning

Heb je besloten de sprong over onze hoge lat wagen? Dan wordt er een eerste verkenning uitgevoerd. Hierbij brengen wij samen met jullie in kaart op welke criteria jullie al uitstekend scoren en welke uitdagingen we zien. Deze eerste verkenning geeft een goede inschatting van de termijn waarop het predicaat normaal gesproken behaald zou moeten kunnen worden. Voor jullie is het een mooi uitgangspunten voor het schrijven van een projectplan en het inrichten van de projectorganisatie.

 

Kandidaatsaudit 

In aanloop naar de grote sprong, checken we graag of jullie op de goede weg zijn: de proefaudit. Het doel hiervan is te reflecteren op het proces dat is ingezet, behaalde resultaten in kaart te brengen en de focus voor de komende tijd nog scherper te stellen. Een goed moment hiervoor is ongeveer een jaar na de eerste verkenning.

De proefaudit wordt uitgevoerd door twee leden van de auditcommissie en een zogenaamde peer-auditor, een medewerker van een andere Topcare-deelnemer. De proefaudit duurt een hele dag en na afloop ontvangen jullie een rapport met alle bevindingen en adviezen.   

 

Toetredingsaudit

Het is zover: jullie gaan de sprong maken. Dat betekent dat jullie voldoen aan alle criteria en dat de toetredingsaudit plaatsvindt. Deze wordt uitgevoerd door drie leden van de auditcommissie en een peer-auditor. Tijdens de toetredingsaudit gaan de commissieleden vier keer in gesprek met zoveel mogelijk verschillende medewerkers. Op waarderende wijze onderzoeken zij de ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt, de stand van zaken en de ontwikkelwensen en -ambities voor de toekomst.

 

Feestelijke uitreiking

De lat laag hoog, maar voor jullie niet te hoog. Jullie ontvangen het Topcare-predicaat: de onderstreping door een onafhankelijke commissie van jullie deskundigheid, ambities, nieuwsgierigheid en onderzoekend vermogen waardoor jullie continu bezig zijn de zorg en behandeling naar een hoger niveau te brengen. Dat verdient een feestje!

 

Tussenevaluatie

Twee jaar na het behalen van het Topcare-predicaat vindt er een tussenevaluatie plaats. De auditcommissie hoort dan graag welke ontwikkeling jullie hebben doorgemaakt sinds de toetredingsaudit en hoe de weg naar de heraudit eruit ziet.

 

Heraudit

Twee jaar na de tussenevaluatie (en dus vier jaar na het behalen van het Topcare-predicaat) vindt de heraudit plaats. Deze verloopt vrijwel hetzelfde als de toetredingsaudit, behalve dat de lat dit keer nog weer iets hoger ligt. Als na deze heraudit het predicaat kan worden verlengd met vier jaar, behoren jullie tot de premiumleden van Topcare