Geriatrische revalidatie

Naast de doelgroep Gerontopsychiatrie is Attent sinds begin 2023 een Topcare-expertisecentrum voor Geriatrische revalidatie. Attent heeft in korte tijd deze twee predicaten behaald. Kwaliteit van zorg en behandeling vinden wij erg belangrijk. Topcare stimuleert ons om dit te blijven verbeteren. Zo proberen we het beste aan onze cliënten en medewerkers te leveren.

Samen werken naar zelfredzaamheid

Op de Attent-locaties Regina Pacis in Arnhem en Intermezzo in Dieren revalideren in totaal zo’n 600 mensen per jaar als gevolg van een aandoening of na een operatie.
Hoe wij dat doen, ziet u in deze video (https://youtu.be/yMpfMmVttVs)
De basis van onze aanpak is toe te werken naar zelfredzaamheid door het oefenen in dagelijkse dingen doen. Ons team van zorg en behandelaren ondersteunt en begeleidt de cliënt daarbij. We bereiden de cliënt voor zodat deze snel, veilig en met vertrouwen weer naar huis kan. Ook betrekken we naasten bij het oefenen en geven advies over eventuele aanpassingen thuis. Zo nodig bieden we ook thuis nog behandeling.

Na het volgen van de scholing werd ik heel enthousiast. Zo hebben we met andere instellingen uit het Topcare netwerk al veel uit kunnen wisselen. Vanaf nu houden we elkaar geregeld op de hoogte van elkaars ontwikkelingen. Het traject heeft mijn nieuwsgierige kant naar boven gehaald. Laatst nam ik bijvoorbeeld deel aan een focusgroep over zorgbehoefte en zorgdoelen in kaart brengen. Ik communiceer vanuit mijn enthousiasme ook met andere collega’s over Topcare-ontwikkelingen binnen Attent. 

Debbie Lagerweij Verpleegkundige

Onderzoek

Sinds 2014 neemt Attent actief deel aan onderzoeken, het opstarten van onderzoeken en het implementeren van de resultaten. Wij werken aan diverse onderzoeken op verschillende niveaus. Zoals wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Of het praktijkonderzoek door onze eigen zorgmedewerkers, studenten en stagiaires. Alle onderzoeken hebben tot doel de kwaliteit en continuïteit van geriatrische revalidatie te verbeteren.

Hier vindt u de onderzoeksagenda van de Geriatrische Revalidatie. Bij het bepalen van de onderzoeksthema’s is gekeken naar vraagstukken die binnen onze organisatie spelen en naar maatschappelijke vraagstukken die regionaal en landelijk urgentie hebben. Onderzoeksthema’s binnen onze organisatie komen tot stand samen met medewerkers én cliënten.
Op basis hiervan richten we ons de komende jaren met het onderzoek en de praktijkverbeteringen op de volgende thema’s: 

- Persoonsgerichte zorg
- Revalidatie van cliënten met niet gediagnosticeerde of milde cognitieve problematiek
- Het betrekken van naasten/ het sociale netwerk bij de revalidatie

Delen van Expertise

De uitkomsten van onze onderzoeken en onze ervaringen wisselen we uit met relevante organisaties. Dit doen we door samenwerkingsverbanden aan te gaan en via diverse netwerkbijeenkomsten. Zo werken wij onder andere samen met het Kennisnetwerk CVA, het lectoraat Neurorevalidatie en het expertisecentrum Sneller herstel van de HAN en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, waaronder o.a. het Experteam GRZ valt. 

Ontwikkelen en leren

Binnen Attent is een breed aanbod aan discipline-gebonden en multidisciplinaire scholingsactiviteiten. Onze medewerkers en behandelaren hebben een grote interne motivatie tot het verder ontwikkelen en Attent stimuleert en faciliteert dit op een professionele manier. Met scholingen voor praktijkgericht onderzoek geven wij medewerkers de mogelijkheid om op methodische wijze en stapsgewijs een onderzoekstraject goed te doorlopen.Tevens wordt bij het ontwikkelen en leren gebruik gemaakt van zorgtechnologische en innovatieve middelen.