Geriatrische revalidatie

Wij zijn AxionContinu, een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie.
Onze passie: het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen we het beste uit een situatie, zelfs als deze onomkeerbaar is.
Onze kernwaarden: Vakmanschap, aandacht en plezier.
Wij zijn AxionContinu. Optimisten in de zorg.

Binnen de GRZ hebben wij ons gespecialiseerd binnen bepaalde doelgroepen, zoals COPD, steunharten, oncologie (o.a. Brickers), CVA. Daarnaast zijn we in samenwerking met ziekenhuizen in de regio continu aan het kijken of wij ons verder kunnen specialiseren op bepaalde doelgroepen in het kader van juiste zorg op de juiste plek.AxionContinu wil waardevolle zorg leveren en denkt daarom in mogelijkheden: in wat er wél kan. We willen ons profileren als expertice centrum. Als samenwerkingspartner met kennis en kunde en daarom hebben we aansluiting gezocht bij Topcare.

dr. J. Vrancken Specialist ouderengeneeskunde

Promotieonderzoek
Marieke Geerars
Onderwerp: Wearables in CVA-revalidatie
Onderzocht wordt het gebruik van een bewegingssensor om fysieke activiteit, lopen en de balans in kaart te brengen van mensen die revalideren na een beroerte. Het uiteindelijke doel is dat de bewegingssensor kan voorspellen hoe het herstel zal zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de klinische waarde van de sensor en de voorspelling van vallen.

Wetenschappelijke samenwerkingspartners
- UNO Amsterdam
- Hogeschool Utrecht
- UMCU, de leerstoel Verplegingswetenschappen van prof.dr. L. Schoonhoven / Nienke Bleijenberg
- afdeling revalidatie geneeskunde UMC Utrecht, Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde
- MSR de Hoogstraat
- LUMC, prof. Dr. W.P. Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde
- ZZG Zorggroep Groesbeek

Bestuurder
Dr. Martin den Hartog
Voorzitter Raad van Bestuur

Contactpersoon
Lotte van Kooten
Adviseur beleid en kwaliteit
lvankooten@axioncontinu.nl

Contactgegevens
Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht
Website: https://www.axioncontinu.nl/
Linked: https://www.linkedin.com/company/axioncontinu
Facebook: https://www.facebook.com/AxionContinu/
Instagram: https://www.instagram.com/axioncontinu