Geriatrische revalidatie

Optimisten in de zorg. Dat is het motto van ouderenzorgorganisatie AxionContinu. Vanuit vakmanschap, aandacht en plezier denken we met de cliënt in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen we samen het beste uit een situatie, zelfs als deze onomkeerbaar is. Het Topcare-certificaat, dat wij in het voorjaar van 2022 ontvingen voor onze geriatrische revalidatiezorg, sluit uitstekend aan bij onze manier van werken.


Erkenning

Het Topcare-certificaat is een mooie erkenning voor de ervaring en de expertise die AxionContinu in huis heeft. Maar ook voor de gedrevenheid waarmee medewerkers steeds weer het beste voor de revalidant willen realiseren, het continu willen verbeteren en het voor het doen van onderzoek waarvan de resultaten ten goede komen aan de zorg.

Drie locaties

AxionContinu heeft drie revalidatie-locaties in Utrecht, waar in totaal zo’n 1200 mensen per jaar revalideren als gevolg van een ziekte of aandoening of na een operatie. Hoe wij dat doen, ziet u in het filmpje.

Vanuit vakmanschap, aandacht en plezier denken we met de cliënt in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen we samen het beste uit een situatie, zelfs als deze onomkeerbaar is.

AxionContinu

Expertisecentrum

AxionContinu is er voor revalidanten met complexe aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben. Dit doen wij met gespecialiseerde teams voor long, cardiologie, oncologie, CVA, trauma en cognitie. Hierbij werken wij nauw samen met deskundigen van buiten AxionContinu, met wie wij kennis en kunde delen. Wij leren graag van anderen. Met steeds als doel de zorg voor de revalidant te verbeteren.

Als enige in Nederland biedt AxionContinu revalidatie voor mensen met een steunhart. Het plaatsen van een steunhart is zowel fysiek, als mentaal een zware ingreep waarvoor een intensieve revalidatie nodig is. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werkt nauw samen met AxionContinu rondom de zorg en revalidatie voor mensen die een steunhartoperatie hebben ondergaan. Door deze samenwerking kan de revalidant eerder beginnen met revalideren en is beter voorbereid op een veilige terugkeer naar huis. Lees er hier meer over.

Wetenschappelijk bewezen

De toegevoegde waarde van onze specialistische GRZ-zorg, onderzoeken wij graag. Als een nieuw idee goed uitpakt, delen we dat. We hebben een Wetenschapscommissie en een onderzoeksagenda. Medewerkers kunnen bij ons (wetenschappelijk) onderzoeken of hun (nieuwe) werkmethode of innovatie effectief is.

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop mensen met longaandoeningen zoals COPD bij ons revalideren. Vaak zijn dit mensen die meerdere keren per jaar in het ziekenhuis en soms zelfs op de IC worden opgenomen met een verslechterde conditie. Naast fysieke revalidatie, geeft AxionContinu deze revalidanten de nodige handvatten om beter met hun energiebalans om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze methode leidt tot veel minder ziekenhuisopnames én dat cliënten meer zelfredzaam zijn.

Betrokken medewerkers

De beste zorg bieden én steeds verbeteren, kan alleen met betrokken medewerkers. De samenwerking met andere expertisecentra, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatiecentra, maakt dat medewerkers uitgedaagd worden over hun eigen grenzen te kijken. In combinatie met de onderzoeksmogelijkheden biedt dat medewerkers mogelijkheden zich steeds te ontwikkelen en met vakmanschap, aandacht en plezier het werk te doen.