Dementie

Overspaarne is het eerste Topcare-gecertificeerde verpleeghuis in Nederland voor specialistische zorg aan mensen met dementie en zeer complex probleemgedrag.
De zorgverlening wordt vormgegeven in afstemming met naasten en het bevlogen multidisciplinaire (zorg, welzijns- en behandel)team. Met onze ambitieuze visie als voedingsbodem wordt er gezamenlijk bekeken hoe we verbinding met bewoners kunnen maken, hoe we hen houvast kunnen bieden en hoe hun autonomie te behouden. Kennisuitwisseling en ontwikkeling zijn hierbij ondersteunend. Wij werken in het huis van de bewoners. Zij zijn dan ook vrij om zich door het hele gebouw (ook de kantoren en vergaderruimtes) en in de binnentuinen te bewegen.

Nieuwsgierigheid, leren van elkaar én van onderzoek; dat is de basis van zorgverbetering. We komen graag in contact met andere ambitieuze organisaties voor deze doelgroep, om kennis en ervaring uit te kunnen wisselen.

Janneke Geertman Beleidsadviseur Kennemerhart

Promotieonderzoek
Dennis Boer, fysiotherapeut
Onderwerp: Fysiotherapie voor verpleeghuisbewoners met dementie
Met verschillende onderzoeksmethodes wordt onderzocht wat de wensen en behoeften van betrokkenen (bewoners, mantelzorgers, fysiotherapeuten, management) zijn mbt fysiotherapie, hoe oefeningen begeleid door fysiotherapeuten nu worden gegeven, wat de bekende effecten zijn, en er wordt een interventie specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld. Beoogde einddatum van het promotieonderzoek is december 2024.

Selina Kasprzak, psycholoog
Onderwerp: Wat betekent de verhuizing naar een verpleeghuis voor iemand met dementie op het gebied van bewegen, cognitie, kwaliteit van leven en probleemgedrag?
De meeste mensen met dementie verhuizen op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Tot nu toe is er echter nog weinig bekend over wat deze verhuizing precies betekent voor iemand. In dit onderzoek proberen we hier antwoord op te geven. Hierbij staat de verhuizing van de persoon met dementie naar het verpleeghuis centraal.

Wetenschappelijke samenwerkingspartners
Prof. dr. Thea Vliet Vlieland, hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen, LUMC.
Dr. Petra Siemonsma, lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, Hogeschool Leiden.
Prof. dr. Erik Scherder (VU)
Dr. Sietske Sikkes (Alzheimercentrum, VU)

Bestuurder
Dr. Carolien Koning, Raad van Bestuur

Contactpersoon
Mirjam Broerse, beleidsadviseur Topcare
mirjam.broerse@kennemerhart.nl

Contactgegevens
Locatie Overspaarne, Lansiersstraat 25, 2023 GA, Haarlem

https://www.kennemerhart.nl/locaties/woonzorgcentrum-overspaarne-haarlem/
https://www.linkedin.com/company/1312776/
https://www.facebook.com/Kennemerhart

 

KH logo