NAH & AutO-mobiliteit

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Onze missie “Meedoen mogelijk maken” is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking en hen te helpen deel te nemen aan de maatschappij. Onze expertise bestaat uit revalidatie, advies, zorg, onderwijs, wonen, dagbesteding, arbeid en toegankelijkheid. Visio stimuleert voortdurende ontwikkeling, innovatie, samenwerking en het delen van kennis, zowel nationaal als internationaal.

Meedoen mogelijk maken is cruciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Waarbij cognitieve, motorische en emotionele uitdagingen vaak voorop staan. Onze aanpak is gericht op wat wel kan, met een focus op meetbare resultaten en zorgkwaliteit.

AutO-Mobiliteit is essentieel voor de onafhankelijkheid, sociale participatie en gevoel van eigenwaarde van onze cliënten. Wij onderzoeken binnen de marge van wat veilig mogelijk is, passende mobiliteitsopties. Dit kan de auto zijn, maar ook alternatief/langzaam gemotoriseerd verkeer.

Bij Visio willen we meedoen mogelijk maken en richten we ons op wat wél kan. Wij stimuleren voortdurende ontwikkeling, innovatie en samenwerking, samen met de cliënt.

Margreeth Kasper de Kroon Raad van Bestuur

Promotieonderzoek
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Anne Vrijling (postdoc)
Onderwerp: Perimetrische screening op basis van oogbewegingen (Promise)
Doel: ontwikkelen en valideren van een intuïtievere en snellere perimetrische test (SONDA) gebaseerd op het meten van oogbewegingen bij het volgen van een bewegende stip over een scherm met een eyetracker bij mensen met glaucoom en mensen met NAH.
Anne is verbonden aan Koninklijke Visio, het UMCG en de RUG. De einddatum van het project is 01-03-2026.

Vera Linde Dol (promovendus)
Onderwerp: De ontwikkeling, validatie en implementatie van vragenlijsten voor mensen met een visuele beperking.
Dit promotieonderzoek omvat twee samenwerkingsprojecten tussen Koninklijke Visio en de Rijksuniversiteit Groningen. Het VQL-6-project (2018-2024), met medewerking van het UMCG, richt zich op een kwaliteit van leven-vragenlijst voor oogheelkundige zorg. Het SIGNAL-project (2021-2024) ontwikkelt een screeningsinstrument voor visuele klachten bij niet-aangeboren hersenletsel voor de revalidatie.

Fleur van der Feen (september 2023 gepromoveerd)
Onderwerp: Visuele klachten bij mensen met MS
Visuele klachten en stoornissen bij MS worden vaak niet herkend of erkend waardoor de juiste zorg en revalidatie niet altijd wordt toegepast. Doel is een nationale richtlijn voor verwijzing, diagnostiek en revalidatie van visuele klachten bij MS op te stellen.
Het volledige onderzoek is, samen met een ingesproken versie van het onderzoek en de belangrijkste resultaten, beschikbaar op www.fleurvanderfeen.nl.

Iris van der Lijn (promovendus)
Onderwerp: Visuele klachten bij Parkinson
Visuele klachten en stoornissen bij Parkinson worden vaak niet herkend of erkend en de juiste zorg en revalidatie wordt daardoor niet altijd toegepast. Doel is een nationale richtlijn voor verwijzing, diagnostiek en revalidatie van visuele klachten bij de Parkinson.

Ashkan Nejad (promovendus)
Onderwerp: Kunstmatige intelligentie in de zorg voor slechtziende en blinde mensen
Kunstmatige intelligentie heeft onder andere de medische wereld al veel gebracht. We kunnen computers trainen om geautomatiseerde taken te doen die mensen niet kunnen doen of heel veel tijd kosten. In dit project zetten we deze methoden in om ook de zorg voor mensen met visuele klachten te verbeteren. We ontwikkelen bijvoorbeeld methoden die analyseren hoe mensen kijken en de zorgprofessionals informatie geven waarmee ze het kijkgedrag van mensen beter kunnen beoordelen. Het analyseren van kijkgedrag zou mensen anders dagen kosten. We zetten kunstmatige intelligentie ook in voor het aansturen van hersenimplantaten die blinde mensen kunnen helpen zien. Voor meer informatie, zie www.nejad.info en www.optivist.eu.

Eva Postuma (promovendus)
Onderwerp: Scangedrag bij hemianopsie: the Next Step
De doelstelling is om met mobiele eye-tracking en Virtual Realiteit het scangedrag nauwkeuriger in kaart te brengen. De toepassing van deze kennis over doelmatig en doelgericht scangedrag zal de revalidatie voor mensen met hemianopsie verbeteren.

Sarah Tol (promovendus)
Onderwerp: De effectiviteit van twee leestrainingen voor mensen met hemianopsie of kwadrantanopsie na niet-aangeboren hersenletsel.
Dit onderzoek is een klinische trial naar de effectiviteit van twee leestrainingen voor mensen met hemianopsie en kwadrantanopsie. Het onderzoek zal ook inzicht geven in de leesstrategieën van deze mensen. De promovendus is Sarah Tol van de Rijksuniversiteit Groningen.

Stefanie de Vries (promovendus)
Onderwerp: Diagnostiek van visuele stoornissen na niet-aangeboren hersenletsel (DiaNAH)
Een groot deel van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel ervaart ‘non-specifieke’ visuele klachten als wazig zien, of sneller verblind worden door licht. In dit project zijn de methoden om visuele klachten in kaart te brengen en te verklaren verbeterd.

AutO-mobiliteit

Yasmin Faraji (promovendus)
Onderwerp: Saccadische compensatie bij mensen met glaucoom bij het autorijden
Met een recent ontwikkelde method, wordt het kijkgedrag van 20 mensen met glaucoom en 20 mensen zonder visuele beperking vergeleken. Onderzocht wordt hoe effectief mensen met glaucoom compenseren voor hun gezichtsvelddefect.

Bart Jelijs (promovendus)
Onderwerp: Veilig op de fiets
Veilig fietsen is belangrijk voor onze zelfstandige mobiliteit. Dat geldt nadrukkelijk ook voor slechtziende mensen. Dit onderzoek gaat in op de relevante factoren en compensatiemogelijkheden voor slechtziende fietsers om zelfstandig, veilig en verantwoord deel te nemen aan het verkeer.

Wetenschappelijk samenwerkingspartners
NAH

Prof. dr. N.M. Jansonius, afdeling Oogheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. F.W. Cornelissen, afdeling Oogheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. J. Heutink, Department of Clinical & Developmental Neuropsychology University of Groningen

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit

Dr. G. de Haan, Department of Clinical & Developmental Neuropsychology University of Groningen

AutO-mobiliteit

Ruth M.A. van Nispen, PhD, Professor Visual Functioning & Health Department of Ophthalmology – Low Vision Research, Amsterdam Public Health research institute
Yasmin Faraji, MSc, researcher Visual Functioning & Health Department of Ophthalmology – Low Vision Research, Amsterdam Public Health research institute
L.J. van Rijn, PhD, researcher Visual Functioning & Health Department of Ophthalmology – Low Vision Research Amsterdam Public Health research institute

Prof. Dr. Dick de Waard, Verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Karel Brookhuis, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen


Raad van Bestuur
Margreeth Kasper de Kroon

Contactpersoon
Fleur Vrouenraets-Ortmans, strategisch beleidsadviseur - Programmamanager
fleurortmans@visio.org 

Contactgegevens
Koninklijke Visio
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
T 088 585 50 00

Website:
www.visio.org
www.visio.org/nl-nl/revalidatie-en-advies/autorijden-met-visuele-beperking
www.auto-mobiliteit.org/

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/konvisio/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/koninklijke-visio/
Instagram: https://www.instagram.com/konvisio/
YouTube: https://www.youtube.com/c/koninklijkevisio

Koninklijke Visio Logo