Homepage visual
Syndroom van Korsakov

Korsakovcentrum Slingedael is onderdeel van Lelie Zorggroep. We zijn gespecialiseerd in het syndroom van Korsakov.

In januari 2015 hebben we het Topcare-predicaat ontvangen.

Slingedael is een gespecialiseerd centrum waar ongeveer 150 cliënten met het syndroom van Korsakov wonen. Op de Opname-unit kan de diagnose gesteld worden. Hierna kan een cliënt zo nodig bij ons blijven wonen.

Het Topcare predicaat biedt Slingedael de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de leefomstandigheden en autonomie van bewoners. Zo kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. Deze kennis delen we vervolgens met collega’s in speciale seminars.

De visitaties en zelfevaluaties helpen ons om constant kritisch naar de eigen processen te kijken.

Hierdoor verbetert het leefklimaat van Slingedael steeds verder en stijgt de autonomie waar mogelijk. Uit interne tevredenheidsenquêtes (2018) onder bewoners, beoordelen zij Slingedael met een 7,8.

Het Topcare predicaat biedt Slingedael de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de leefomstandigheden en autonomie van bewoners. Zo kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. Deze kennis delen we vervolgens met collega’s in speciale seminars.

Lelie zorggroep

Onderzoek

Binnen Slingedael zijn drie onderzoekslijnen met een eigen thema uitgezet.

Lijn 1: Korsakov – Lichamelijke aspecten

Het syndroom van Korsakov kent verschillende beloopsvormen: van volledig herstel tot een blijvend syndroom. In deze lijn doen we onderzoek naar vroegsignalering van Korsakov en hoe blijvende stoornissen voorkomen kunnen worden. Door te onderzoeken hoe het syndroom van Korsakov eerder gesignaleerd kan worden, kan in de toekomst (blijvende) schade bij patiënten worden voorkomen.

Lijn 2: Korsakov cognitie, gedrag en revalidatie

Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar het geheugen en lerend vermogen bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Hieronder vallen onder andere onderzoeken naar Foutloos leren, het emotionele functioneren van mensen met Korsakov, maar ook het effect van lichttherapie op het gedrag van mensen met Korsakov. Deze lijn is vooral gericht op het verbeteren van de cognitieve revalidatie.

Lijn 3: Korsakov autonomie, persoonlijkheid en zorg

Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar de impact van lichamelijke beperkingen, en cognitieve- en gedragsstoornissen op de autonomie van cliënten met het syndroom van Korsakov. Het onderzoek richt zich op zorgproblemen op verpleegkundig gebied en het effect van muziek op mentaal functioneren.