Syndroom van Korsakov

Slingedael biedt cliënten met het syndroom van Korsakov zorg, behandeling en begeleiding op een veilige, vertrouwde plek. De bewoners hebben een gestructureerde dagplanning waarin ze behandeling krijgen, werken op de arbeidsmatige dagbesteding en deelnemen aan activiteiten. Onze medewerkers werken vanuit een empathisch-directieve benadering, wat betekent dat ze zich aansluiten bij de belevingswereld en achtergrond van de cliënt en invoelende, sturende aanwijzingen geven.

We bieden onze zorg op twee locaties in Rotterdam-Zuid. Daarnaast biedt het Korsakov Begeleiding Thuis (KBT) begeleiding aan cliënten thuis of in de eigen omgeving.
Naast het Topcare-predicaat (2015) is Slingedael sinds 2022 officieel geaccrediteerd als Doelgroep expertisecentrum voor Korsakov. Als DEC heeft Slingedael een belangrijke rol om kennis over het syndroom van Korsakov te ontwikkelen, delen en implementeren.

Het Topcare predicaat biedt Slingedael de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de leefomstandigheden en autonomie van bewoners. Zo kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. Deze kennis delen we vervolgens met collega’s in speciale seminars.

Lelie zorggroep

Promotieonderzoeken
Mirjam van Dam - verpleegkundige zorg en uitdagingen bij mensen met het syndroom van Korsakov
Misha Oey, GZ-psycholoog i.o. - apathie
Sterre Smits, psycholoog – prospectief geheugen
Klik hier voor meer informatie over de promotieonderzoeken. 

Wetenschappelijke samenwerkingspartner
Prof. dr. Albert Postma, Universiteit Utrecht

Bestuurder
Hendrik Jan van den Berg

Contactpersoon
Maaike van Dorp
adviseur Productontwikkeling & Innovatie
m.vandorp@leliezorggroep.nl

Contactgegevens
Korsakov Expertisecentrum Slingedael - Lelie zorggroep
Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam
www.leliezorggroep010.nl
https://www.linkedin.com/showcase/slingedael/

 

thumbnail logo Slingedael korsakov expertisecentrum