Gerontopsychiatrie

Noorderbreedte zorgt voor het verschil in de ouderenzorg. Wij willen dat elke dag betekenis heeft en dat bewoners/cliënten de kans krijgen het leven te leiden zoals zij dat het liefst willen. Daarbij kijken we onder meer naar hun hartenwensen en verdiepen we ons in hun levensverhaal.

Noorderbreedte biedt, naast reguliere dementiezorg, al jarenlang goede zorg aan kleine groepen cliënten die complexe en specialistische zorg nodig hebben. Op verschillende locaties van Noorderbreedte in Friesland bieden we deze zorg vanuit onze expertisecentra.

- Sinds juni 2022 is Toutenburg een erkend Regionaal Expertise Centrum (REC) voor de doelgroep Korsakov.
- Toutenburg is sinds 2023 ook een Doelgroep Expertise Centrum (DEC) voor de doelgroep gerontopsychiatrie (GP+). Daarmee zijn we een landelijk expertisecentrum.
- Sinds 2018 in het bezit van het Topcare-predicaat.
- Zorglocatie Friesma State is in 2023 benoemd tot een Regionaal Expertise Centrum Huntington (REC).

Noorderbreedte is onderdeel van Zorgpartners Friesland (ZPF). Samen met Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans en Thuiszorg Het Friese Land bieden wij aan alle inwoners van Fryslân drempelloze zorg. Dat doen we thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Onze toekomstdroom voor de (Friese) burger is gezond en gelukkig oud zijn en worden in Fryslân.

Onderzoek is leuk en voor iedereen. Doe mee!

Onderzoekscommissie Noorderbreedte

Promotieonderzoeken

Ellen Okkema-Dijkstra, GZ-psycholoog, specifiek gericht op Gerontopsychiatrie
Onderwerp: From ‘a place’ to ‘the place’ to be - Residential care for older people with (severe) mental illness.
Dit promotieonderzoek onderzoekt de verschillende aspecten van residentiele zorg voor gerontopsychiatrische ouderen/ psychiatrische clienten binnen VVT en GGZ zorginstellingen. Het beschrijven van de invloed van het emotioneel en sociaal functioneren op het welbevinden van mensen met geronto/ouderen psychiatrische problematiek die residentiele zorg nodig hebben, is onderdeel van het onderzoek. Verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Faith Research, RUG/UMCG en Radboud Universiteit.

Vacature voor promovendus, specifiek gericht op Gerontopsychiatrie
Onderwerp: Goede relaties voor balans en welzijn
Dit promotieonderzoek heeft de focus op de relaties tussen cliënten, familie/naasten en medewerkers. In co-creatie tussen cliënt, familie, medewerkers en onderzoekers worden interventies ontwikkeld om de familieparticipatie te stimuleren, met als doel het welzijn van cliënt en familie verbeteren.
Verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Faith Research, RUG/UMCG en UMC Utrecht.

Jelte Woudsma, neuropsycholoog
Onderwerp: The clinical manifestation of posttraumatic stress in patients with a severe level of dementia.
Dit promotieonderzoek richt zich op de invloed van traumatische gebeurtenissen en PTSS bij mensen met probleemgedrag en dementie. De hierdoor ontstane inzichten zijn ook helpend voor meer inzicht in het gedrag van gerontopsychiatrische en cliënten met Korsakov met ervaren traumatische gebeurtenissen.
Verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Faith Research, de RUG/UMCG en Maastricht University.

Hetty Kazimier-van der Zwaag, zorgwetenschapper
Onderwerp: What adjustments are needed for the CDS to be used by older people, to optimize person-centered care and promote independence and vitality?
- Are there any particularities for the use of the CDS in Korsakov and older people with psychiatric problems? If so, which ones and what adjustments/additions demand that in the CDS?
Bij dit promotieonderzoek gaat het om het realiseren van een nieuwe versie van de Care Dependency Scale als self-assessment instrument voor ouderen zelf en om het (beter) geschikt maken van de CDS voor de doelgroepen Gerontopsychiatrie en Korsakov.
Verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Faith Research, RUG/UMCG en Medizinische Universität Graz.

Wetenschappelijke samenwerkingspartners

Gea C. van Dijk, associate Lector Ouderen met psychische problemen, Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, NHL Stenden Hogeschool; verbonden als werkpakketleider Kwaliteit en Impact aan Faith Research.

Met betrekking tot de promotieonderzoeken:

Sytse Zuidema, Hoogleraar Geriatrie & Gerontologie, Huisartsgeneeskunde & Interne Geneeskunde en Psychiatrie, Faculteit Medische Wetenschappen, RUG/UMCG; verbonden aan het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG).

Evelyn Finnema, Hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs, Faculteit Medische Wetenschappen RUG/UMCG; Lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, NHL Stenden Hogeschool; Lector binnen het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Hanzehogeschool; Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS.

Nynke Boonstra, Hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ , Division Neuroscience, UMC Utrecht; Lector Zorg en innovatie in de psychiatrie, Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, NHL Stenden Hogeschool.

Richard Oude Voshaar, Hoogleraar Ouderenpsychiatrie, Faculteit Medische Wetenschappen, RUG/UMCG.

Debby Gerritsen, Hoogleraar Welbevinden in de langdurige zorg, Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc; verbonden aan het Radboud Alzheimer Centrum en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).

Christa Lohrmann, Professor Pflegewissenschaft, Institutsvorständin, Institut für pflegewissenschaft, Medizinische Universität Graz.

Sjacko Sobczak, Senioronderzoeker Maastricht University; Lector Dementie; neuropsychiatrische symptomen en gedrag, Hogeschool Rotterdam; leider van de de 'On Traumatic stress and aging: a global network’ (ON TRACK) binnen de ‘Global Collaboration on Traumatic Stress (GCTS).

 

Bestuurder
Dhr. M. Kirchner

Contactpersoon
Richtje Bosma
Programmaondersteuner specialistische doelgroepen
Richtje.bosma2@nb.nl

Contactgegevens
Tadingastraat 7, 8932 PJ Leeuwarden en vanaf 1 januari 2024 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden
www.noorderbreedte.eu
Linkedin.com/company/noorderbreedte
Facebook.com/noorderbreedte en instagram.com/noorderbreedte_nb

 

thumbnail Logo Noorderbreedte kleur 1