Geriatrische revalidatie

De afdeling Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest heeft begin 2022 het Topcare-predicaat Geriatrische Revalidatiezorg behaald. Dit is voor de ouderenzorgorganisatie in de regio Delft veel meer dan alleen een keurmerk. De erkenning vanuit Topcare is een bevestiging van de hoge kwaliteit van hun Geriatrische Revalidatie.

De professionals van de Pieter van Foreest afdeling Revalidatie & Herstel investeren in onderzoek en innovatie, ontwikkelen nieuwe behandelmethoden en revalidatiepaden voor de verschillende doelgroepen, onderzoeken waar eHealth het revalidatieproces kan ondersteunen, werken samen in de keten en delen kennis in de sector. Dit alles met het doel om samen de begeleiding en behandeling voor de revalidanten te blijven verbeteren.

Wat we na dit Topcare-proces durven, is meer in onze kracht te staan. We weten wat we goed doen, hoe we dat in stand kunnen houden en wat er nodig is om nog beter te worden. Het is een leuk traject om je eigen organisatie in beeld te brengen en het uiteindelijke predicaat is een erkenning voor het harde werken en de kwaliteit die je levert.

Manager geriatrische revalidatie

Revalidatie & Herstel

Bij ouderenorganisatie Pieter van Foreest is Revalidatie & Herstel een belangrijk onderdeel van de zorg die wordt geboden. De revalidatie is voor vier verschillende doelgroepen: CVA, Orthopedie en Amputatie, korte trajecten (maximaal 6 weken) en lange trajecten voor de doelgroep Overig. Het streven is om de client in de klinische fase zo snel mogelijk terug te laten keren naar huis, om vervolgens thuis de revalidatie voort te zetten. De revalidatie richt zich op het realiseren van de revalidatiedoelen en het veilig en verantwoord optimaliseren van de zelfredzaamheid in eigen omgeving. Er wordt bij Pieter van Foreest op dit moment veel geinvesteerd in Revalideren Thuis, omdat we er steeds meer van overtuigd zijn dat revalidatie in de thuissituatie nog beter aansluit bij de verbetering van het functioneren in het dagelijks leven van de revalidant.

 

Onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda geeft inhoud aan het specialistisch profiel van Pieter van Foreest en is tot stand gekomen met inspraak van medewerkers, ketenpartners en cliënten en vanuit verschillende perspectieven. Er is uiteindelijk gekozen voor een doelgroep overstijgend specialistisch profiel “Samen Behandelen” met de thema’s Familieparticipatie, eHealth en Revalidatie Thuis (ambulantisering). Hierbij is gezocht naar diverse samenwerkingsverbanden die aan kunnen sluiten bij de onderzoeksagenda.

 

Onderzoekscommissie

Het “onderzoekend werken” of het werken binnen een organisatie met een onderzoeksklimaat vraagt andere competenties van medewerkers én een cultuurverandering van de organisatie. Daarom is de onderzoekscommissie Revalidatie & Herstel (OC R&H) tot stand gekomen. Hierdoor komen onderzoek en praktijk dichter bij elkaar voor medewerkers en krijgt onderzoek een ‘goede’ plaats binnden R&H.