Geriatrische revalidatie

Onze ambitie: in de toekomst twee keer zoveel cliënten helpen zonder het aantal bedden of medewerkers te verdubbelen. Wetende dat hiervoor nauwelijks financiële ruimte wordt vrijgemaakt en het aantal zorgverleners in het gunstigste geval gelijk blijft is vernieuwing nodig.

Daartoe hebben wij speerpunten benoemd:

- Zorg-community’s
- Los van tijd/plaats
- Andere mix personeel
- Onderzoek/vernieuwing
- Rooming-in
- Domotica

Wij organiseren vanuit Rijnlandse besturingsfilosofie, waarbij zorgmedewerkers aan het roer staan.

Onze 4 principes:

  1. Wij werken met kundige teams
  2. Wij hebben passie voor wat wij doen
  3. Wij willen ‘het waarom’ weten
  4. Wij willen altijd beter

Daar waar de maatschappelijke opvattingen over ouderenzorg sterk in beweging zijn ga ik voor: de best denkbare zorg in een gastvrije omgeving tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blijven werken aan wetenschappelijk onderzoek, investeren in jonge mensen die nieuwsgierig zijn naar een baan in de zorgsector. Altijd zoekend naar nieuwe oplossingen. Met passie en plezier.

Marco Wisse Directeur

Promotieonderzoek
Anne Lubbe, fysiotherapeut
Onderwerp: Wat is de kwaliteit van geriatrische revalidatie vanuit het perspectief van de revalidant?
Met diverse kwalitatieve onderzoeksmethode willen we de kwaliteit van geriatrische revalidatie vanuit het perspectief van de revalidant in beeld krijgen. Om vervolgens deze kenmerken van kwaliteit terug te koppelen aan de zorgprofessional om meer te kunnen werken naar de wensen van de revalidant.

Wetenschappelijke samenwerkingspartners
UNO Amsterdam, Ontwikkelpraktijk Geriatrische Revalidatie, Prof. Dr. Cees Hertogh en Prof. Dr. Bianca Buurman

Bestuurder
Marco Wisse

Contactpersoon
Mariska de Haas-Benthem, adviseur kwaliteit en beleid
m.dehaasvivium.nl

Contactgegevens
Locatie Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1,1411 HB Naarden
www.vivium.nl/revalideren

https://www.linkedin.com/company/vivium-zorggroep/
https://instagram.com/viviumzorggroep?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.facebook.com/viviumzg

Logo