Geriatrische revalidatie

Zonnehuis Revalidatie is voor geriatrische cliënten. Wij helpen hen om snel, veilig en met vertrouwen weer naar huis te kunnen. 
Oefenen door zelf de dagel­ijkse dingen te doen, is de basis van onze aanpak. Het appartement van de cliënt nodigt hiertoe uit, er is een keukenkit en men kan oefenen in de fitnesszaal en revalidatietuin. Zo bieden we ieder alle mogelijkheden om zich voor te bereiden op een goede terugkeer naar huis. Als de cliënt wil betrekken we daar naasten bij: voor het oefenen, door gespreksgroepen aan te bieden en voor advies over eventuele aanpassingen thuis. Zo nodig bieden we ook thuis nog behandeling.

Onze cliënten, vaak op hoge leeftijd, zijn door andere aandoeningen kwetsbaar. Hun revalidatie vereist een multidisciplinaire, persoonsgerichte aanpak. Ons team van behandelaren en zorg ondersteunt en begeleidt iedere cliënt, ook bij de overgang van ziekenhuis naar ons, en vervolgens naar huis.
Snel, veilig en met vertrouwen weer naar huis, dat is wat wij ambiëren voor onze cliënten. We willen daar nog meer in bereiken. Topcare stimuleert ons daarbij.

Uniek is ons ‘Leer- en Innovatienetwerk’ (LIN), een gezamenlijk concept van Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. HBO-V studenten werken hierbij samen met verpleegkundigen, verzorgenden en docenten, begeleid door een lector en lector practitioner. Het doel is voortdurend praktijk, onderzoek en onderwijs te verbinden ten behoeve van betere zorg voor de revalidant. We blijven nadenken over hoe we ons kunnen verbeteren!

Snel, veilig en met vertrouwen weer naar huis, dat is wat wij ambiëren voor onze cliënten. We willen daar nog meer in bereiken. Topcare stimuleert ons daarbij.

Zonnehuisgroep Amstelland