Geriatrische revalidatie

ZorgSpectrum werkt vanuit de visie: Oog voor u en Oog voor jou. Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant. Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan en met aandacht voor de eigen leefstijl en persoonlijke ondersteuningswensen. Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke onderbouwing en samen leren. Wij richten ons binnen geriatrische revalidatie op de doelgroepen CVA, amputatie, trauma en electieve orthopedie. De komende jaren willen we revalidanten, naasten en medewerkers meer betrekken bij onderzoeken die aansluiten op onze onderzoeksagenda geriatrische revalidatie.

Kwaliteitsverbetering door kennisdeling en onderzoek is essentieel voor het bieden van goede revalidatie. We hebben mooie onderzoeken én verbetertrajecten lopen en we hebben een onderzoeksagenda die zich richt op eigen regie en beter naar huis.

Regina Falck Directeur Behandeling & Expertise en Tijdelijk bij ons

Promotieonderzoek
Maaike Ouwerkerk
Onderwerp: Multidisciplinaire zorg rondom MS patiënten
De effecten van multidisciplinaire zorg worden onderzocht op kwaliteit van leven van MS-patiënten, de belasting voor de mantelzorger en hun behoeften in het proces van achteruitgang. De uitkomsten geven ons inzicht over welke factoren hierbij belangrijk zijn.

Wetenschappelijke samenwerkingspartner
Dr. Cindy Veenhof, lector bij het lectoraat Innovatie van beweegzorg, Hogeschool Utrecht en hoogleraar bij UMC Utrecht

Raad van Bestuur
Françoise Dings

Contactpersoon
Jonneke Kroes, manager & beleidsadviseur
j.kroes@zorgspectrum.nl

Contactgegevens
ZorgSpectrum, Archimedesbaan 18A, 3439 ME Nieuwegein
www.zorgspectrum.nl

LinkedIn: www.linkedin.com/company/zorgspectrum/
Facebook: www.facebook.com/Zorgspectrum/

 

ZS logopayoff 1 RGB 2400dpi pos Kleur