Geriatrische revalidatie

ZuidOostZorg is een Zorg- en Kennisorganisatie: naast de zorg voor onze cliënten doen we er alles aan om te leren, te ontwikkelen en onze kennis te vergroten. We doen veel onderzoek bij ZuidOostZorg. Dat doen we omdat we graag zeker willen weten dat wat we doen ook daadwerkelijk effect heeft. Dat noemen we ‘evidence based’, dus bewezen effectief. Bij ons eigen Lectoraat en De Academie delen we de resultaten van onze onderzoeken met elkaar.
https://www.zuidoostzorg.nl/over-zuidoostzorg/zorg--en-kennisorganisatie

Binnen ZuidOostZorg zijn de afgelopen jaren de volgende projecten afgerond op de diverse thema's binnen de ouderenzorg. Het voert hier te ver om alle projecten te benoemen; hieronder een verwijzing naar onze website waar onder andere de resultaten van de academiesessies staan: https://www.zuidoostzorg.nl/kennisonderzoek/de-academie  en/of naar publicaties/presentaties waar ZuidOostZorg bij betrokken is geweest: https://www.zuidoostzorg.nl/kennisonderzoek/publicaties-presentaties

We doen het samen is de slogan van ZuidOostZorg. En dat is meteen ook de definitie van interprofessioneel werken: samen met verschillende disciplines en vooral ook samen met de cliënt.

ZuidOostZorg

Bestuurder
Karine van der Kraan

Lectoraat
Dr. Hans Drenth
Dit lectoraat richt zich op wetenschappelijk onderzoek, kennisverwerving, implementatie en verspreiding van deze kennis, specifiek met betrekking tot de veranderende rol van (de multidisciplinaire expertise vanuit) verpleeghuizen in de zorg rondom thuiswonende of tijdelijk opgenomen kwetsbare ouderen en de interprofessionele organisatie rondom deze ouderen. Met het lectoraat voegt ZuidOostZorg kennis en expertise toe aan de eerste lijn en institutionele kortdurende zorg en behandeling.
GR thema’s:
- Interprofessionele samenwerking en client participatie
- Reablement en gezondheidsvaardigheden (promotie-onderzoek)

1.Interprofessionele samenwerking (IPS) en client participatie; Zorg voor GR cliënten vereist een optimale interprofessionele samenwerking en werken aan gezamenlijke uitkomsten waarbij de client actief betrokken wordt. Deze lijn richt zich op hoe te komen tot optimale IPC en actieve client participatie in de GR.

2.Reablement en gezondheidsvaardigheden; Hoe kunnen GR cliënten zelf en thuis actief participeren in hun revalidatie met minder professionele ondersteuning? Reablement zou daarbij kunnen ondersteunen. Dit vraagt van client, mantelzorger en zorgprofessional bepaalde vaardigheden. Dit promotieonderzoek richt zich welke vaardigheden nodig zijn mbt gezamenlijk goal-setting in de GR.

Wetenschappelijke samenwerkingspartners
Hanzehogeschool Groningen,
Faith research
UMC Groningen
VU Brussel
International Joint Research Group 
Zie verder: https://www.zuidoostzorg.nl/kennisonderzoek

Contactgegevens
Locatie Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
www.zuidoostzorg.nl
info@zuidoostzorg.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zuidoostzorg
Facebook: https://www.facebook.com/ZuidOostZorg/
Instagram: https://www.instagram.com/zuidoostzorg/

 

ZuidOostZorg logo met payoff