Gerontopsychiatrie

ZuidOostZorg is een Zorg- en Kennisorganisatie: naast de zorg voor onze cliënten doen we er alles aan om te leren, te ontwikkelen en onze kennis te vergroten. We doen veel onderzoek bij ZuidOostZorg. Dat doen we omdat we graag zeker willen weten dat wat we doen ook daadwerkelijk effect heeft. Dat noemen we ‘evidence based’, dus bewezen effectief. Bij ons eigen Lectoraat en De Academie delen we de resultaten van onze onderzoeken met elkaar: https://www.zuidoostzorg.nl/over-zuidoostzorg/zorg--en-kennisorganisatie

Binnen ZuidOostZorg zijn de afgelopen jaren de volgende projecten afgerond op de diverse thema's binnen de ouderenzorg. Het voert hier te ver om alle projecten te benoemen; hieronder een verwijzing naar onze website waar onder andere de resultaten van de academiesessies staan: https://www.zuidoostzorg.nl/kennisonderzoek/de-academie en/of naar publicaties/presentaties waar ZuidOostZorg bij betrokken is geweest: https://www.zuidoostzorg.nl/kennisonderzoek/publicaties-presentaties

In 2022 werd de eerste scholing met een train-de-trainer principe vanuit Topcare gevolgd en nu we zijn gestart met een tweede groep. Eenmaal in de ban van meer kennis en inzicht in het eigen handelen lijkt de behoefte om nog meer te willen weten gestimuleerd te zijn.

ZuidOostZorg

Promotieonderzoek
Gré Hoitinga, psycholoog
Herstelondersteunende zorg en persoonlijkheidsstoornissen en mediatieve therapie maken onderdeel uit van de onderzoeksagenda van ZuidOostZorg. De onderzoekslijn heeft als doel het ontwikkelen van een mediatief behandelmodel voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek op basis van het schema therapie model. De mediatieve behandeling heeft tot doel het probleemgedrag hanteerbaar te maken, en daarnaast mensen te motiveren tot fysieke activiteit/gezondere leefstijl/zelfredzaamheid
https://www.zuidoostzorg.nl/kennisonderzoek

Wetenschappelijke samenwerkingspartners
Er is een formele samenwerking tussen hoogleraar ouderenpsychiatrie R. Oude Voshaar (RUG/UMCG) in de vorm van een promotietraject waarbij de heer Oude Voshaar de promotor is en onze lector H. Drenth de copromotor.

Bestuurder
Karine van der Kraan

Contactgegevens
ZuidOostZorg, locatie Neibertilla
Burgemeester Wuiteweg 140
9203 KP Drachten
www.zuidoostzorg.nl
info@zuidoostzorg.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zuidoostzorg
Facebook: https://www.facebook.com/ZuidOostZorg/
Instagram: https://www.instagram.com/zuidoostzorg/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-PObEoUqJsjasr91Y3lj2w

 

ZuidOostZorg logo met payoff