Topcare is een netwerk van zo’n vijfentwintig zorgorganisaties die zich onderscheiden door hun ambitie, onderzoeksactiviteiten, lerend en innovatief vermogen en creatieve, vernieuwende oplossingen. Ze vinden elkaar in de kartrekkersfunctie die ze vervullen in de regio of doelgroep die ze bedienen.

Met elkaar vormen zij een lerend netwerk. Ze zijn nieuwsgierig naar elkaars ervaringen en expertise en zijn royaal in het delen daarvan. Wie onderdeel wordt van dit lerend netwerk, heeft toegang tot nieuwe wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten en tips en tricks van ervaren lerende organisaties. Maar binnen het Topcare-netwerk krijg je ook kritische vragen, word je aangemoedigd te reflecteren en bevraagd op fouten en mislukkingen. We zijn ervan overtuigd dat deze minstens zo waardevol zijn als resultaten en successen.

Deel uitmaken van het Topcare netwerk geeft zowel organisatie als medewerkers de kans om organisatie overstijgend kennis te delen en van elkaar te leren. Het inspireert en zet medewerkers in hun kracht.

Janneke Geertman Beleidsadviseur Kennemerhart

Wat kan dit netwerk voor jou betekenen?

Wanneer je deel uit maakt van het Topcare-netwerk ben je omgeven door professionals en zorginstellingen die net zo gedreven zijn als jij. Je ontvangt maandelijks de Topcare-nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van ontwikkelingen in het netwerk en op jouw vak- en onderzoeksgebied. Ook organiseert Topcare elk kwartaal een bijeenkomst waar je kennis kunt halen en brengen, ervaringen kunt delen en nieuwe contacten kunt leggen.

Alle organisaties die zichzelf kennen als innovatief, gedreven, altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren en te vernieuwen, niet bang om te mislukken en ook daar weer van te leren en niet bang zijn hun prestaties en inspanningen te laten auditeren door een onafhankelijke commissie; zijn van harte welkom in ons netwerk!

De criteria van Topcare fungeerden voor ons als een soort springplank. We willen graag een hoger niveau van zorg en behandeling bereiken, maar wisten niet goed hoe. En nu wel.

Monique Burger Manager zorg en behandeling

Wie zijn wij

Team

Het team van Topcare wordt gevormd door een aantal vaste medewerkers plus een flexibele schil van adviseurs en deskundigen. Samen dragen zij zorg voor een optimale ondersteuning van het Topcare-netwerk.

Topcare is in de eerste plaats een netwerk van ruim twintig ambitieuze zorgorganisaties. Het team van Topcare is dienstverlenend aan dit netwerk. Zo faciliteren we het ontstaan en onderhouden van onderlinge verbindingen en het delen van kennis. Maar ook dagen we organisaties uit zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door de lat steeds een beetje hoger te leggen of door het organiseren van inspirerende kennissessies. 

David Engelhard Directeur

Bestuur

Topcare is een stichting met een bestuur bestaande uit vier leden – allemaal voorzitter of lid van de Raad van Bestuur van een zorgorganisatie die in het bezit is van een Topcare-predicaat – en een onafhankelijk voorzitter.

Kennis en expertise worden steeds belangrijker voor de kwaliteit van zorg, omdat de zorg steeds complexer wordt. Tegelijk wordt het werk leuker van onderzoek en van ontwikkeling. Twee goede redenen om me hier vol voor in te willen zetten!

Annemiek Overboom Bestuurder Saffier en penningmeester bestuur Topcare

Raad van Advies

De Raad van Advies van Topcare wordt gevormd door enkele zeer ervaren en onafhankelijke deskundigen. De Raad van Advies adviseert, gevraagd en ongevraagd, over strategische beleidsthema’s die van belang zijn voor Topcare.  

Innovatie van het werkveld gaat sneller door de krachtenbundeling van de wensen, behoeften en ideeën van de doelgroep, expertise van professionals én praktijkgericht onderzoek. Topcare brengt deze perspectieven samen en zorgt voor een lerend netwerk van mensen én organisaties.

Marjolein den Ouden Lid Raad van Advies

Auditcommissie

De auditcommissie van Topcare is verantwoordelijk voor het onafhankelijk beoordelen of nieuwe en bestaande deelnemers van Topcare voldoen aan de criteria. De auditcommissie adviseert op basis hiervan aan het bestuur van de Stichting Topcare over de toekenning en verlenging van predicaten.

Topcare is een lerend netwerk en om het uitwisselen van kennis en ervaring daarbinnen een boost te geven, zijn er recent peer-auditoren benoemd. Dit zijn senior-professionals van zorginstellingen met een Topcare-predicaat die vanuit het perspectief van hun kennis en ervaring een adviserende rol hebben bij audits. 

Door waarderend en opbouwend te visiteren proberen we bij te dragen aan de continue verbetering van alle aspecten van goede verpleeghuis zorg. Topcare instellingen onderscheiden zich door hun gedrevenheid om op basis van wetenschappelijk onderzoek steeds te zoeken naar de beste de zorg voor de cliënt.

Jan Borleffs Voorzitter auditcommissie