Deelnemers

Sinds eind september mag Attent Zorg en Behandeling zich een Topcare-expertisecentrum noemen voor de doelgroep gerontopsychiatrie. Programmaleider Rianne Westerhof en senior verpleegkundige Cinderella Peters vertellen ons over de doelgroep, de ambities binnen Attent en de route die ze samen met hun collega’s hebben afgelegd richting het Topcare-predicaat. "Laat maar iemand komen, wij gaan die uitdaging aan!"

Cinderella (senior verpleegkundige): "Geen enkele dag is hetzelfde. Mensen zijn uniek en het ziektebeeld is ook steeds anders. We stellen daarom het individu centraal. Het zijn vaak cliënten die tussen wal en schip vallen. Waar moeten ze heen? We willen hen kwaliteit van leven schenken. Ze zijn namelijk niet hun ziektebeeld. Ze doen er als mens toe."

Rianne (programmaleider) vult aan: "We gaan mee in de beleving van de cliënten. Dat is erg intensief, maar op een andere manier dan bij het leveren van fysieke zorg. Samen maken we het hier leuk en gaan we voor een glimlach."

Rianne maakt concreet wat ze voor mensen kunnen doen: "We hadden een cliënt die een doodswens had. Diegene trok zich terug, we hadden weinig toegang. Door laagdrempelig contact, samen een kopje thee drinken, konden we vertrouwen winnen. Het was een heel kunstzinnig mens. Samen bewogen we langzaam richting muziektherapie. Momenteel er is geen sprake meer van een doodswens. Dit soort voorbeelden zijn de pareltjes.

De route naar het Topcare predicaat

Rianne: "Onze directeur had over Topcare gelezen. We wisten al dat we bepaalde dingen heel erg goed doen, maar dat ziet niet iedereen. We zijn hier constant bezig met verbeteren en leren. Ook het betrekken van onze ketenpartners krijgt steeds meer aandacht. Topcare bood daar ook een extra motivatie voor."

Onderzoek stond in het begin nog niet hoog op de kaart. Rianne: "Daar moesten we duidelijk nog een stap in maken. Hoe willen we dat vorm gaan geven? We konden het goed beleggen bij Gea van Dijk die lector ‘Ouderen met psychische problemen’ is bij NHL Stenden. We wilden vooral onze eigen collega’s in hun kracht zetten. Via verschillende inspirerende bijeenkomsten zijn onze collega’s enthousiast geworden voor praktijkonderzoek. Gea van Dijk komt nog steeds regelmatig langs om dat enthousiasme hoog te houden."

Foto uitreiking predicaat ATTENT

Voor Cinderella hoort het stellen van fundamentele vragen ook bij praktijkonderzoek opzetten: "Passen de handelingen die we uitvoeren bij de mensen? Wat hebben medewerkers nodig om nog meer gericht te zijn op de client in hun werk? Past dit plan wel bij deze specifieke client? We gingen van 'helemaal geen onderzoek' naar meer evidence-based werken op meerdere locaties en practice-based werken op gerontopsychiatrische afdelingen. We namen te vaak beslissingen voor de cliënt, in plaats van met de cliënt. Nu gaan we het gesprek aan. We beslissen samen met hen waar het pad naar toe moet leiden."

We zijn ons fundamentele vragen gaan stellen. Passen de handelingen die we uitvoeren bij de mensen? Wat hebben medewerkers nodig om nog meer gericht te zijn op de client in hun werk? Past dit plan wel bij deze specifieke client? 

Cinderella Senior verpleegkundige

Meer eenheid

De coronapandemie gooide roet in het eten richting het Topcare-predicaat bij Attent, vertelt Rianne: "Na onze proefvisitatie brak corona uit. Dat maakte dat we soms sneller wilden ontwikkelen dan medewerkers op dat moment aan konden. We moesten een pas op de plaats maken.
Cinderella vult aan: ‘We moesten in dit proces echt rust inbouwen. Wat gebeurt er nu op de werkvloer? Moeten we de plannen gaan bijstellen?"

Er waren naast corona ook andere uitdagingen richting het predicaat. Cinderella: "Het is uitdagend om werkprocessen aan te passen. Bepaalde aanpassingen pakten snel goed uit. We zijn bijvoorbeeld begonnen met een dagstart. Hoe staat iedereen erbij? Hoe gaan we het verdelen vandaag? Zo verdelen we de werkdruk, waar dat voorheen vaak bij dezelfde mensen terecht kwam. We hebben meer eenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Door het samen te dragen word je bovendien nog hechter met collega’s." Rianne zag al snel een lerend effect binnen deze momenten: "We waren zo intercollegiaal aan het leren. Wat maakt dat deze collega het zo goed doet bij een bepaalde cliënt? Dat zijn waardevolle inzichten."

Eigen grenzen verleggen

Binnen Attent worden verschillende vormen van therapie ingezet. Cinderella: "De activiteitenprogramma’s stemmen we af met de cliënt zelf. Het multidisciplinair werken maakt ons erg sterk. Laat maar iemand komen, wij gaan ons uiterste best doen. Soms heeft een cliënt complexe problematiek waardoor die bijna nergens heen kan. We willen dan toch zoveel mogelijk een thuisgevoel creëren. Soms moeten we dan ook onze eigen grenzen verleggen."

Rianne vult Cinderella aan met een voorbeeld: "Af en toe communiceert een cliënt volgens 'zeg maar: andere normen en waarden'. Iemand kan bijvoorbeeld schelden of bepaalde krachttermen gebruiken. Diegene hoeft dat niet lelijk te bedoelen. Soms is dat nou eenmaal hoe iemand is. We blijven die persoon dan aanspreken op dit gedrag, maar we gaan wel een vertrouwensband aan."

Cinderella besluit: "Houd het team en de cliënten goed aangehaakt. Betrek ze overal bij!"