Deelnemers

In Kennemerhart locatie Overspaarne wonen mensen met dementie die complex probleemgedrag kunnen vertonen. In april kreeg Overspaarne het Topcare-predicaat voor deze doelgroep. Christine Hinrichs-Mol, Janneke Geertman en Lizette Beelen-Abbink vertellen ons over de cultuur binnen Overspaarne. “Wij zijn te gast bij de bewoners. Hun behoefte is leidend.”

Een stoel aanbieden 

Op Overspaarne wonen mensen in groepen van acht. Ze delen woningen die via een doordacht gangenstelsel, het “loopcircuit”, aan elkaar vastzitten. Het verpleeghuis heeft een open cultuur. In de belevingshoeken kunnen mensen naar de bioscoop of kunnen ze een virtuele busrit door Haarlem maken. De moestuinen zijn ook populair. Bewoners bewegen zich vrij door en rond het gebouw, ook ‘s nachts. Lizette, coördinerend verpleegkundige, vertelt over die vrijheid: “Als mensen Overspaarne binnenkomen verbazen ze zich soms over wat ze zien. Sommige cliënten vinden het bijvoorbeeld fijn om op blote voeten door de gang te lopen. Als dat kan helpen bij de prikkelverwerking zien wij er geen probleem in.” Christine, verzorgende, werkt al 43 jaar in de zorg en vind de manier van werken binnen Overspaarne erg prettig: “De bewoners mogen overal komen. Als ze een ruimte binnenwandelen waar een vergadering bezig is, dan bieden we hen een stoel aan. Kom er maar bij zitten. Dat is best bijzonder. zelfs tijdens dit interview kan een bewoner er gewoon bij komen zitten.”

Probleemgedrag

Het inzicht dat probleemgedrag van bewoners niet synoniem is voor agressief gedrag is een belangrijke, ook in het traject richting het Topcare-predicaat. Janneke, beleidsadviseur Topcare: “We wilden medewerkers in laten zien dat ze al heel bijzonder werk doen. En dat dit werk al heel goed verloopt. Het probleemgedrag waar we mee te maken hebben is bijvoorbeeld ook depressiviteit of dat mensen enorm in zichzelf gekeerd raken. Hoe weet je dan of iemand pijn heeft, als het contact heel moeilijk is? We moeten de bewoners heel goed kennen om dat in te kunnen schatten. Daar ligt onze expertise onder andere.” Christine vult aan: “De kunst is hier om per bewoner, per situatie te bekijken wat de juiste keuze is. Dat idee is steeds breder gaan leven in de teams.”

Het Topcare-predicaat is een mooie erkenning voor de ontwikkeling die Overspaarne de afgelopen jaren door heeft gemaakt. We zijn het eerste Topcare-verpleeghuis in het land voor deze specifieke doelgroep, en hopen dat er meer organisaties aansluiten bij Topcare omtrent deze doelgroep. We zouden die banden graag aanhalen, om zo nog meer kennis te kunnen delen en samen te werken.

Janneke Geertman Beleidsadviseur Kennemerhart

Op kleine schaal

Er bestond enige angst toen Topcare werd geïntroduceerd. Krijgt het huis dan op den duur andere soorten bewoners? Lizette: “Die angst bleek ongegrond. We zijn tijdens het Topcare-traject actiever deel gaan nemen aan scholingen over probleemgedrag.” Janneke: “Steeds meer collega’s voelen zich betrokken bij onderzoek. Als er stagiaires zijn dan worden ze direct meegenomen in de onderzoeksagenda. Hun onderzoeken krijgen een plek en verdwijnen bij ons niet in de bureaula. We benutten hun kennis zo goed mogelijk. Recent is er bij ons ook een wetenschappelijk onderzoeker gestart. Zij slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. We vinden kennisoverdracht van wetenschap naar werkvloer erg belangrijk”. Onderzoek hoeft niet altijd iets groots te zijn.

Christine: “De conclusie kan ook klein zijn. Wat betekent het als de TV wel of niet aan staat tijdens het avondeten? Gaan mensen er makkelijker van eten? Kleine dingen proberen is van belang. Bij ADL-hulp filmen we soms onze begeleiding. Met collega’s kijken we die beelden dan terug om te bespreken welke aspecten er goed gaan. Zo leren we van elkaar.” Binnen het verpleeghuis staan de pijlers verbinding, autonomie, houvast en ontwikkeling centraal. De professionals hebben korte lijntjes met elkaar. Lizette: “Alle disciplines werken intensief samen om uit te zoeken welke behandeling of omgangsvorm voor de individuele bewoner met probleemgedrag het best past In gedragsvisites en omgangsoverleggen. Op deze momenten bespreken ze met hun eigen team de moeilijkheden rond dit gedrag, en vinden samen een oplossing. Daarnaast zijn de psychologen er bijvoorbeeld ook voor ons als medewerker. Als er een bewoner overlijdt ondersteunen ze ons als collega’s ook geregeld.”

Kennis delen

Lizette vindt de goede multidisciplinaire samenwerking binnen Overspaarne essentieel. Maar ook buiten Overspaarne is samenwerking van belang. Het verpleeghuis levert een grote bijdrage aan het regionale Kennis en Expertise Centrum (KEC). Daarin kijken collega’s uit de regio met elkaar mee met complexe casussen. Op de Topcare wetenschapsmiddag heeft Overspaarne hierover een lezing verzorgd. Lizette: “We hebben buiten de regio Haarlem ook contact met een verpleegtehuis op Bonaire. Ik heb daar zelf stage gelopen. We maken video’s over de manier van werken op Overspaarne. We gaan hen ook online workshops geven. Het is een fijne samenwerking.”

Janneke: “Het Topcare-predicaat is een mooie erkenning voor de ontwikkeling die Overspaarne de afgelopen jaren door heeft gemaakt We zijn het eerste Topcare-verpleeghuis in het land voor deze specifieke doelgroep, en hopen dat er meer organisaties aansluiten bij Topcare omtrent deze doelgroep. We zouden die banden graag aanhalen, om zo nog meer kennis te kunnen delen en samen te werken. Het Topcare-predicaat dat Overspaarne behaald heeft sluit aan bij een belangrijke strategische ambitie van Kennemerhart; namelijk topzorg voor elke cliënt en expert in Parkinson, NAH én dementie met ernstig probleemgedrag.