Deelnemers

De missie van zorgorganisatie Pieter van Foreest is om de best mogelijke geriatrische revalidatiezorg in de regio te bieden. Met het behalen van het Topcare-predicaat voor haar Revalidatie en Herstel durft de organistie steeds meer in hun kracht te staan.

Bij Pieter van Foreest (PvF) wordt brede zorg aangeboden: van thuiszorg en huishoudelijke hulp en eerstelijnsbehandeling in de thuissituatie, tot aan eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatie, langdurige zorg en hospice-zorg. Het hoofddoel van geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is om mensen zo snel en lang mogelijk (weer) thuis te laten wonen, zodat zij blijven meedoen in de maatschappij.

 Mascha Slager is begin 2020 als projectleider Revalidatie & Herstel (R&H) met het Topcare-proces aan de slag gegaan. Daarnaast heeft zij tot begin 2022 ook als fysiotherapeut op de afdelingen gewerkt. Mascha is kritisch: "Het kan altijd beter. Tijdens mijn master Neurorevalidatie en Innovatie ben ik mij gaan richten op het proces- en organisatieniveau van multi- en interdisciplinaire zorg. Dit om te onderzoeken hoe we binnen de GRZ op een efficiënte manier de kwaliteit van behandeling en begeleiding continue kunnen verbeteren." De rol als projectleider past haar dan ook als een jas. "Oké, we zeggen en denken dat we beter kunnen. Maar dan moeten we dat ook onderzoeken en aantonen. De afdeling R&H heeft – met al zijn medewerkers – het onderzoekend werkklimaat een steviger fundering gegeven, waar we graag verder op bouwen."

Ook Pieta Wilterdink is van oorsprong fysiotherapeut. Nadat zij haar eigen praktijk stopzette en in de verstandelijke en ouderenzorg terechtkwam, wekte GRZ steeds meer haar interesse. Inmiddels werkt zij alweer een aantal jaar als manager Revalidatie & Herstel bij Pieter van Foreest. "Het hele idee dat we onze ouderen naar een verpleeghuis moeten brengen als zij het thuis niet meer redden, vind ik niks. Door revalidatie kan zo’n 75 procent weer terug naar huis. Hier ligt dan ook mijn passie: om mensen zodanig te trainen dat zij thuis kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij." Pieta is als manager R&H intensief betrokken bij het Topcare-proces.

Ambulant revalideren

Bij Revalidatie & Herstel binnen de Geriatrische Revalidatiezorg van Pieter van Foreest staat ‘ambulant revalideren’ bovenaan. Dit betekent dat de organisatie zich inzet om revalidanten zo snel mogelijk naar huis te laten gaan, om daar verder te revalideren. Als voorbeeld geeft Mascha een casus van een revalidant na een beroerte (CVA) met COPD, die als doel had om weer op de fiets zijn boodschappen te kunnen halen. Mascha: "Hoewel het opnieuw leren fietsen ook mogelijk is binnen de muren van PvF, zijn wij van mening dat het beter werkt om dat thuis te doen. De boodschappen lieten we eerst thuis bezorgen, maar dan kon hij wel alvast wennen aan zijn eigen omgeving, de supermarkt in de buurt en het pakken van zijn fiets uit de schuur. Er kwamen thuis hele andere vraagstukken aan het licht dan tijdens de klinische revalidatie zou gebeuren. Hier kunnen we in de thuissituatie ook gelijk mee aan de slag. De revalidant was hier heel blij mee." Pieta beaamt dit: "Je kunt in een thuissituatie veel beter bedenken wat je nodig hebt dan wanneer je in een ziekenhuisachtige omgeving bent. Dit maakt het thuis revalideren veel effectiever."

In deze video wordt verteld hoe het revalidatieproces er bij PvF in de praktijk aan toe gaat.

Wat we na dit Topcare-proces durven, is meer in onze kracht te staan. We weten wat we goed doen, hoe we dat in stand kunnen houden en wat er nodig is om nog beter te worden. Het is een leuk traject om je eigen organisatie in beeld te brengen en het uiteindelijke predicaat is een erkenning voor het harde werken en de kwaliteit die je levert.

Manager geriatrische revalidatie

Topcare-proces

Met het Topcare-predicaat is de organisatie goed op weg om koploper te worden binnen de GRZ. Mascha: "Er was en is genoeg kennis, maar daar werd onvoldoende mee gedaan. Ook werd deze niet met de buitenwereld gedeeld. Het Topcare-proces heeft voor meer structuur en duidelijkheid gezorgd. Wat werkt in de praktijk het beste? En hoe kunnen we dat aantonen? Ook als er elders onderzoek wordt gedaan, werken we daar graag aan mee." Pieta vult aan: "Je kunt wel denken dat je iets goed doet, maar als je dat ook kunt aantonen met wetenschappelijke onderzoek ziet men dat je het niet staat te verzinnen en kun je het met anderen delen."

Pieta vervolgt: "Wat we na dit Topcare-proces durven is meer in onze kracht te staan. We weten wat we goed doen, hoe we dat in stand kunnen houden en wat er nodig is om nog beter te worden. Het is een leuk traject om je eigen organisatie in beeld te brengen en het uiteindelijke predicaat is een erkenning voor het harde werken en de kwaliteit die je levert."

Toekomst

Als zorgorganisatie is PvF nu toegetreden in het kernteam van het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home. Ook de samenwerking met de TU Delft en verschillende hogescholen is intensiever geworden. Mascha: "Door verschillende praktijkonderzoeken legt R&H optimaal verbinding tussen onderwijs, praktijk, wetenschap en de mogelijkheden van technische innovaties. Er ligt nu een onderzoeksopdracht om te onderzoeken hoe revalidanten met CVA zich, met inzet van het aangedane been, veilig in een rolstoel trippelend kunnen verplaatsen. Onderzoek doen naar vraagstukken van alledag maakt de revalidatie uiteindelijk beter."