Deelnemers

ZorgSpectrum heeft recent haar Topcare-predicaat behaald. In dit gesprek met Jonneke Kroes lees je over hun traject. Aan bod komen zorgtechnologie en scholing, hun samenwerking met QuaRijn en hoe het behalen van het predicaat nog maar net het begin is!

Jonneke Kroes is van huis uit vijftien jaar fysiotherapeut geweest. Als gezondheidswetenschapper doet ze onderzoek bij ZorgSpectrum en zit ze in de wetenschapscommissie. ZorgSpectrum is verbonden aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO). Daar is ze de voorzitter van de themagroep Kwaliteit van zorg. Ook is ze sinds driekwart jaar manager van de paramedische zorg bij ZorgSpectrum. “Ik ben altijd bezig om kwaliteit aan zorg te geven.”

Zelfredzaamheid, zorgtechnologie en ambulante zorg

Bij ZorgSpectrum bieden ze geriatrische revalidatiezorg. Dit doen ze aan de hand van drie pijlers: eigen regie voor de cliënt, zorgtechnologie en ambulante zorg. “Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken en scholingen. Eén daarvan gaat over mantelzorgparticipatie en een ander over ons therapeutisch klimaat. Die raken beiden aan eigen regie en zelfredzaamheid”, zo vertelt Jonneke.

“Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten moeten we hun omgeving daarin meenemen. We moeten uitleggen wat we van hen verwachten en dat zij de cliënt zoveel mogelijk alles zelfstandig moeten laten doen. En ook wij als professionals hebben de denkstap van zorg als verzorging naar de focus op eigen regie moeten maken.”

Ook innovaties in zorgtechnologie kunnen leiden tot meer eigen regie: “Denk bijvoorbeeld aan een druppelbril voor oogdruppels of een app die je een seintje geeft wanneer je je medicatie in moet nemen”, aldus Jonneke. “Niet alleen kan dit de autonomie van onze cliënten vergroten, het kan ook de arbeidsdruk verminderen. Een win-win.”

Het Topcare-traject

ZorgSpectrum had Topcare al in 2020 op haar radar. Toen is het projectteam, met Jonneke, opgezet. Na in 2021 de proefvisitatie te hebben doorlopen, vond in november 2022 de ‘echte’ visitatie plaats. “Als projectteam zijn we in 2020 begonnen met het in kaart brengen van alle eisen; waar we al aan voldeden en waar er nog werk aan de winkel was. Na de proefvisitatie kregen wij een positief signaal om alles verder uit te gaan werken. Daar hebben we dus ongeveer een jaar over gedaan”, aldus Jonneke.

“Je probeert op allerlei manieren pr te maken onder het personeel: via Intranet, via de managers, maar we hebben ook een podcast gemaakt! Zo kon iedereen op zijn eigen manier kennismaken met wat Topcare inhoudt.” Je kunt de podcast hier (https://open.spotify.com/show/4usOJaHR11JaE2zSEPzeMz) beluisteren.

Naast het personeel informeren en enthousiasmeren over Topcare moest ZorgSpectrum ook een leermanagementsysteem optuigen. Zo kunnen ze monitoren over welke basisvaardigheden hun personeel moet beschikken en welke scholingen er op enig moment lopen. “Zorgen voor het juiste gekwalificeerde personeel is een constante taak; ook door het verloop moet je de kennis die je daarmee kwijtraakt steeds opnieuw genereren en aanwakkeren.”

Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten moeten we hun omgeving daarin meenemen. We moeten uitleggen wat we van hen verwachten en dat zij de cliënt zoveel mogelijk alles zelfstandig moeten laten doen.

Jonneke Kroes Manager paramedische zorg

Samenwerken met QuaRijn

Een andere voorwaarde was het aantrekken van een hoogleraar of lector. Dit werd prof. Dr. Cindy Veenhof, hoogleraar en lector innovatie in de beweegzorg van Hogeschool Utrecht. “Wij zijn daarin samen met QuaRijn opgetrokken. Ook zij waren bezig met het behalen van hun predicaat en zij staan voor eenzelfde missie en uitdaging als wij.” Waar ZorgSpectrum in het Lekstroomgebied actief is (Houten, Nieuwegein en Vianen), beslaat het gebied van QuaRijn de Utrechtse Heuvelrug. Ze zijn dus buren van elkaar.

“We hebben echt de handen ineen geslagen. Niet alleen delen we een hoogleraar, we zijn aanwezig geweest tijdens de visitatie en we volgen samen scholingen.” “We zijn ook bij elkaars uitreiking geweest”, vervolgt Jonneke, “dat was een mooi moment om bij te mogen wonen.”

Blijven aanjagen

Het Topcare-predicaat beslaat nu drie locaties: De Geinsche Hof in Nieuwegein, Ervenstaete in Houten en Herstel in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. “Dit is slechts de start”, zo geeft ze aan. “We willen de naamsbekendheid van Topcare binnen en buiten onze organisatie verder vergroten. Dat het een integraal onderdeel wordt van onze werkwijze, ook op onze andere locaties. Hoe mooi zou het zijn als straks iedereen bij elke handeling zich afvraagt ‘hoe kan dit beter’?”

“Maar”, zo geeft Jonneke aan, “je moet het wel steeds blijven aanjagen. Zo zorg je ervoor dat de Topcare-manier van werken automatisme wordt onder je personeel.”

ZorgSpectrum zoekt een nieuwe promovendus, omdat de huidige binnenkort klaar is. Dus ben of ken jij iemand die bij ZorgSpectrum promotieonderzoek wil doen, meld je dan bij Jonneke Kroes (j.kroes@zorgspectrum.nl).