Promovendi

In deze rubriek nodigen we iedere keer een andere promovendus uit om te vertellen over zijn, haar of diens onderzoek. Met vandaag in de hoofdrol: Gré Hoitinga, die een achtergrond heeft in de klinische neuropsychologie en sinds oktober 2021 werkt als masterpsycholoog bij ZuidOostZorg.

Waar gaat het onderzoek over?

"Veel gerontopsychiatrische (GP) verpleeghuisbewoners kampen met een persoonlijkheidsstoornis of stoornis in het gedrag. Dit kan leiden tot interactieproblemen met personeel of familie. Soms is individuele therapie vanwege cognitieve en/of fysieke problemen niet mogelijk. In die gevallen kan een oudere met mediatietherapie, via een zorgverlener of familielid, behandeld worden.

Ik wil gaan onderzoeken of schematherapie toepasbaar, uitvoerbaar en valide is bij GP-bewoners, en of dit model gebruikt kan worden als uitgangspunt voor mediatietherapie. Dit houdt in dat verpleeghuisbewoners waarbij (ernstig) probleemgedrag voorkomt een op maat gemaakt schemasensitief bejegeningsplan krijgen. Op basis van interviews met zorgverleners en naasten ga ik het effect van die mediatieve behandelingen evalueren. 

Het is de verwachting dat wanneer zorgprofessionals en andere naast betrokkenen meer kennis en inzicht vergaren over persoonlijkheidsstoornissen, leren reflecteren op hun eigen houding en een passende bejegening aanleren, de mate van probleemgedrag zal afnemen. Daarnaast is het de verwachting dat een groter inzicht in deze stoornissen zal leiden tot een hoger competentieniveau onder zorgverleners en tot meer begrip bij naasten. Dit kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor bewoners."


Het is de verwachting dat wanneer zorgprofessionals en andere naast betrokkenen meer kennis en inzicht vergaren over persoonlijkheidsstoornissen, leren reflecteren op hun eigen houding en een passende bejegening aanleren, de mate van probleemgedrag zal afnemen.

Gré Hoitinga Promovenda

Wat is je achtergrond?

"Ik heb een achtergrond in klinische neuropsychologie aan de universiteit van Groningen. Sinds oktober 2021 werk ik als masterpsycholoog bij ZuidOostZorg, waarvan sinds maart 2022 op de afdeling gerontopsychiatrie. In mijn functie als junior onderzoeker werd mijn interesse gewekt voor persoonlijkheidsstoornissen, een onderbelicht maar belangrijk thema in de ouderenzorg. Ik ben gaan werken aan een onderzoeksvoorstel en in januari van dit jaar ben ik aangesteld als buitenpromovendus verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Mijn promotor is ouderenpsychiater prof. dr. Richard Oude Voshaar en mijn copromotor is lector dr. Hans Drenth. Ik werk twee dagen als psycholoog en twee dagen als onderzoeker. Een waardevolle combinatie waarbij ik wetenschap en praktijk met elkaar kan verbinden en kan groeien in beide rollen.

Lange vragenlijsten afnemen bij mensen met cognitieve- en psychiatrische kwetsbaarheden is een uitdaging. Maar zien hoeveel behoefte er is naar dit soort onderzoek stimuleert en motiveert mij om door te gaan. De variatie in persoonlijkheden blijf ik ook boeiend vinden. Daarnaast kreeg ik de kans om samen te werken met Leon Botter, GZ-psycholoog bij Atlant en (buiten)promovendus bij het UMCG. Ik leer veel van hem als supervisor schematherapeut en door samen te werken in de niche van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen kunnen we krachten bundelen. Een win-win situatie!"

Hoe ziet de toekomst eruit?

"Op dit moment breng ik geselecteerde bewoners in kaart door middel van casusconceptualisaties. Aan de hand daarvan stel ik schemasensitieve bejegeningsplannen op en implementeer deze in de verschillende zorgteams. De verwachting is nu dat ik in het najaar kan starten met interviewen. Ondertussen werk ik aan een systematische review voor schemavragenlijsten en ben ik bezig met dataverzameling voor een paper naar de validatie van schema- en modivragenlijsten voor ouderen met cognitieve problemen.

Mocht je meer willen weten, dan mag je altijd contact met mij zoeken: g.hoitinga@zuidoostzorg.nl."