Promovendi

In de rubriek 'Kennismaken met promovendi' spreken we dit keer met Loes Oostrik, fysiotherapeut bij zorginstelling Pieter van Foreest. In september 2022 startte zij op de afdeling revalidatie en herstel, als fysiotherapeut en als parttime promotieonderzoeker. Dat gebeurde onder begeleiding van het LUMC. Daarvoor studeerde zij af in de fysiotherapiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

“Toen ik in de eerste lijn werkte bij Pieter van Foreest en mensen thuis behandelde, zag ik dat mensen de overgang van revalidatie in het ziekenhuis of ergens anders naar huis als erg groot ervaren. En moeite hebben door te gaan met oefenen. Vaak is de situatie thuis ook veranderd. Er moeten bijvoorbeeld allerlei dingen worden aangepast. Sommige cliënten ondernemen meer dan op de afdeling omdat ze thuis op henzelf aangewezen zijn, terwijl anderen juist minder doen omdat de mantelzorger veel taken overneemt. Dit kan veel invloed hebben op het verdere verloop van de revalidatie.

Voor ons onderzoek willen we weten hoe je ouderen na een plotselinge achteruitgang helpt herstellen met behulp van een mobiele app. Dit zou een mooie aanvulling kunnen zijn op de reguliere zorg, bijvoorbeeld op momenten dat je er als behandelaar niet bij bent. Iets wat in de toekomst misschien vaker gaat gebeuren door toename van personeelstekorten. Met een zorgapp zou een oudere revalidant zelfstandig kunnen werken aan herstel, ook in de thuissituatie. Het idee is dat zo’n zogeheten mHealth-hulpmiddel er altijd is, al vanaf het moment dat iemand begint met herstellen, helemaal tot en met de periode thuis.”

Voor ons onderzoek willen we weten hoe je ouderen na een plotselinge achteruitgang helpt herstellen met behulp van een mobiele app. Dit zou een mooie aanvulling kunnen zijn op de reguliere zorg, bijvoorbeeld op momenten dat je er als behandelaar niet bij bent.

Loes Oostrik Promovenda

Planning

“We gaan dit onderzoeken in het EAGER-2-TRAIN-project, wat onderdeel is van de EAGER (eHealth in de geriatrische revalidatie) onderzoekslijn bij het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). Het project start met een systematisch literatuuronderzoek, een systematic review, naar eerdere studies die gaan over het effect van mHealth in zorg voor ouderen in de herstelfase. Dan volgt een kwalitatieve studie. We gaan daarvoor ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere belanghebbenden interviewen en in focusgroepen laten bespreken wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van een mobiele app tijdens revalidatie en herstel. Op basis van die gesprekken kan vervolgens een module worden geschreven voor een mobiele zorgapp. We willen de interventie zo ontwikkelen dat deze te integreren is in de reguliere zorg (blended care).

Hoe goed zo’n interventie met een app werkt, weten we nog niet. Daarvoor moeten nog experimenten plaatsvinden. Dat komt in de latere fases van dit onderzoek. Dit onderzoek is een samenwerking tussen UNC-ZH, LUMC, Haagse Hogeschool en Pieter van Foreest.”

Onderzoeksfase

“We zijn bezig met de systematische review om de stand van zaken de wetenschap over onze onderzoeksvraag te achterhalen. Daarvoor hebben we nét zevenduizend samenvattingen van wetenschappelijke artikelen beoordeeld op hoe bruikbaar ze zijn voor onze onderzoeksvraag. De literatuurstudie zal in september 2023 af zijn, hopen we. Daarna gaan we aan de slag met het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek en het schrijven van de module.”

Vanaf juli 2023 zal de inhoud van het onderzoek met updates komen op de nieuwe website van het UNC-ZH. 

Contactgegevens
Loes Oostrik
Promotieonderzoeker & fysiotherapeut bij Pieter van Foreest | UNC-ZH | LUMC
l.oostrik@pietervanforeest.nl | l.oostrik@lumc.nl
www.linkedin.com/in/loostrik