Nieuws

Het bestuur van Topcare is aangevuld met twee ervaren bestuurders. Hier is Annemiek Overboom er één van. Zij is al zes jaar bestuurder bij Saffier en een echte volhouder. Met haar expertise over onderzoek en ontwikkeling wil zij vol energie bijdragen aan de verdere bloei van Topcare. Martin den Hartog voegt zicht vanuit AxionContinu aan het bestuur toe en is enthousiast om opnieuw bij de stichting betrokken te zijn. Hij zet zich in om (wetenschappelijk) onderzoek en nieuwsgierigheid aan te laten sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk.

In dit artikel stellen ze zich verder voor.

Onderzoek in de praktijk

Martin den Hartog begon zijn carrière als verpleegkundige in de psychiatrie. Na een studie gezondheidswetenschappen werkte hij onder andere bij een koepel van zorgverzekeraars, was hij verantwoordelijk voor de inkoop van re-integratiediensten en was hij jaren bestuurder bij het CIZ. “Op een gegeven moment was ik wat ver van de zorgpraktijk afgedreven”, vertelt Martin. “Dat veranderde weer toen ik gezinshuizen in de AWBZ op ging zetten. Die bestaan nog steeds. Dat was de basis voor iets moois.” Daarnaast is hij in 2004 gepromoveerd en dat verklaart de interesse in wetenschappelijk onderzoek.

Toen Martin bij Avoord begon, de eerste Topcare-instelling die op het gebied van dementie het Topcare-predicaat kreeg, kwam hij voor het eerst in aanraking met de stichting en het predicaat. “Ik ben ontzettend enthousiast om opnieuw nauw bij Topcare betrokken te zijn vanuit AxionContinu, waar ik nu bestuurder ben. Onze GRZ is Topcare-waardig. Dat vond ik gelijk al. Het heeft ons echt een boost gegeven.” Martin vindt het van groot belang om (wetenschappelijk) onderzoek en nieuwsgierigheid aan te laten sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. “Het oplossen van vragen die medewerkers hebben, daar wil ik voor gaan. Onderzoek moet de praktijk invloeien. Met Topcare leg je een nog bredere basis voor het beantwoorden van vragen uit de praktijk.” Martin heeft een duidelijk speerpunt als kersvers bestuurder: “De verhouding tussen Topcare en zorgverzekeraars zou versterkt moeten worden. Topcare mag nog steviger in het maatschappelijk veld staan. Verzekeraars mogen de Topcare-instellingen meer erkennen. We ontwikkelen als Topcare-instellingen veel nieuwe inhoudelijke inzichten, hebben een expertrol en doen aan kennisdeling zowel binnen als buiten de organisatie of regio. Feitelijk zijn deze organisaties systeemspeler in de kennisontwikkeling en disseminatie. Dit is niet in het tarief opgenomen, terwijl het wel zeer relevant is voor de sector. Verzekeraars mogen deze rol best waarderen.”

Het oplossen van vragen die medewerkers hebben, daar wil ik voor gaan. Onderzoek moet de praktijk invloeien. Met Topcare leg je een nog bredere basis voor het beantwoorden van vragen uit de praktijk.

Martin den Hartog Bestuurslid Topcare

Topcare als krachtig hulpmiddel

Voordat Annemiek Overboom bestuurder werd bij Saffier was zij onder andere directeur bij een laboratorium, en werkte ze bij de KLM. Met haar studieachtergrond in de econometrie heeft zij een afwisselende loopbaan. Annemiek: “Ik heb inderdaad een breed profiel. Maar ik richt mij nu al geruime tijd op de verpleeghuiszorg. Daar heb ik een passie voor. Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen in een kwetsbare positie. Maar ook de houdbaarheid van zorg houdt mij enorm bezig. Ik ben dus zowel op micro- als op macroniveau betrokken. De zorg is gewoon een geweldige sector.”

Annemiek zag toen ze in de ouderenzorg kwam werken dat de band tussen de wereld van onderzoek en de wereld van de zorg voor ouderen nog tamelijk los is. “De ouderenzorg heeft minder een onderzoekscultuur dan de ziekenuiswereld, terwijl de ouderenzorg steeds zwaarder wordt en daarmee ook steeds kennisintensiever. Het aantal honderdjarigen gaat in de toekomst nog verviervoudigen. We zien daarnaast steeds vaker ouderdomsziekten. Er is veel meer kennis nodig, dus moeten we echt naar een bredere onderzoekscultuur. In mijn optiek zouden bijvoorbeeld MBO- en HBO-instellingen veel meer betrokken moeten worden. De connectie moet sterker, ik denk dat de zorg dan nog leuker wordt.”

Annemiek ziet Topcare als een krachtig hulpmiddel, niet als een doel op zich. “Het draait om het wekken van nieuwsgierigheid. We werken bij Saffier met mensen met het syndroom van Korsakov die weinig controle ervaren over hun eigen agenda. Deze mensen hebben vaak wel een mobiele telefoon. Een collega is gaan onderzoeken of het gebruik van de agenda-app deze cliënten meer grip kon bieden over hun planning. Dat vind ik een prachtig voorbeeld. Bij Saffier is zo veel enthousiasme, daar word ik vrolijk van. Ik ben een volhouder en vanuit mijn expertise over onderzoek en ontwikkeling ga ik vol energie bijdragen aan de verdere bloei van Topcare.”