Terug naar overzicht

Wanneer we in het verpleeghuis passende zorg willen bieden aan ouderen die te maken hebben met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische aandoeningen, moeten we goed weten wat deze mensen nodig hebben. Omdat deze kennis in onvoldoende mate aanwezig is, wordt in de MAPPING studie gekeken naar kenmerken en zorgvragen van deze groep cliënten.

Deze studie wordt uitgevoerd door De Waalboog. Zie ook: https://www.ukonnetwerk.nl/mapping