Terug naar overzicht

Er wordt onderzoek gedaan naar de impact van lichamelijke beperkingen, cognitieve en gedragsstoornissen op de autonomie van cliënten met het syndroom van Korsakov. Er wordt onderzoek gedaan naar zorgproblemen op verpleegkundig gebied en het effect van muziekrs op het mentaal functioneren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Slingedael.