Terug naar overzicht

Specialisaties

Geriatrische revalidatie

GRZPLUS is het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en Omring dat in 2017 in Noord-Holland is gestart.

Onder deze naam levert een omvangrijk team van GRZ-specialisten hoogwaardige revalidatie en herstelzorg. Door de kruisbestuiving van de initiatiefnemers Omring en De Zorgcirkel komen kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. Op basis van deze gebundelde specialistische kennis worden alle stappen die een revalidant in het revalidatie- of hersteltraject doorloopt, na bijvoorbeeld fractuur, CVA en electieve orthopedie, beter ingericht.

Sinds begin 2020 hebben we het Topcare-predicaat.

Zie ook het nieuwe programma Co-Fit+, om mensen die revalideren van Covid-19 te helpen

Het primaire doel is de zorg en daarmee de uitkomsten voor de cliënt te verbeteren, met aantoonbare kwaliteit van zorg en behandeling. Dit doen we door structurele samenwerking met Universiteiten, Hogescholen, (academische) netwerken, en het verweven van onderzoek in de praktijk. Er is een structurele samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, waarbij een lector is verbonden en studenten praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Daarnaast participeert GRZPLUS in het Universitair Netwerk Ouderenzorg en start op basis van dit netwerk een intensievere samenwerking (ontwikkelpraktijk) samen met Vivium en Zonnehuisgroep Amstelland. Het doel is praktijkgericht onderzoek in de vorm van promotietrajecten te starten om ambulante revalidatie te verbeteren en inzicht te krijgen in hoe we de kwaliteit van geriatrische revalidatie meetbaar kunnen maken. Binnen GRZPLUS zijn diverse medewerkers die starten op het pad als onderzoeker, gekoppeld aan specifieke expertise van onderzoeksgroepen en universiteiten zoals het LUMC en AmsterdamUMC. Initiatieven als een leesclub GRZPLUS, deelname aan de Topcare scholing en de onderzoekscommissie zorgen voor een goede borging in de praktijk.

GRZPLUS heeft een eigen onderzoeksagenda opgesteld. Hierin staat beschreven welke thema’s de komende jaren prioriteit krijgen en welke we door praktijkgericht onderzoek gaan doorontwikkelen. De onderzoeksagenda van GRZPLUS staat niet op zich. De thema’s passen bij de meerjarenambitie van GRZPLUS en zijn afgestemd met de doelgroep, professionals en relevante onderzoekspartners. Ook sluit de agenda aan bij landelijke kaders als de nationale onderzoeksagenda GRZ, wetenschapsagenda van Verenso en recent verschenen rapporten, artikelen en proefschriften op het gebied van GRZ.

Het zwaartepunt ligt op het snijvlak van de thema’s: de ontwikkeling van ambulante revalidatie met ondersteuning van zorgtechnologie met daarbij passende klinimetrie. De revalidant en zijn of haar omgeving staan centraal, wat duidelijk te zien is in onderstaande figuur. Alle onderzoeksvragen komen tot stand door vragen uit de praktijk.

 

Afbeelding bij artikel GRZPLUS klein

 

 

Een voorbeeld van implementatie van onderzoekresultaten:

GRZPLUS heeft een actieve en intensieve bijdrage geleverd aan de SOHIP en de HIPPER studie binnen het proefschrift van Dr. Margriet Pol (Hoofddocent onderzoek & Senior onderzoeker HvA, Science practitioner GRZPLUS en Vivium). De resultaten worden direct toegepast in de praktijk met een duidelijk resultaat voor de revalidant; het ondersteunt de ouderen bij hun herstel; ze krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen daardoor meer bewegen, hun dagelijkse activiteiten ondernemen en zelfstandig thuis blijven wonen.

Een ander voorbeeld is het ontwerpgerichte onderzoek van Judy Bakker, ergotherapeut en junior-onderzoeker bij GRZPLUS. Zij richt zich in haar onderzoek op mensen die een verminderde aandacht hebben voor het lichaam en/of de ruimte aangedane zijde (neglect) na een beroerte.

In haar onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van een Augmented Reality (AR) spel dat het compenseren van het neglect tijdens het verplaatsen in de eigen omgeving op een leuke manier stimuleert.