Terug naar overzicht

Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen na het 65ste levensjaar revalidatie- of herstelzorg vanuit het verpleeghuis.

Dit aantal neemt alleen maar toe. Meestal is dit na een verwonding of trauma door een ongeval, na gewrichtsvervangende ingrepen van de knie en de heup, een beroerte (acuut CVA), een amputatie of na functieverlies ten gevolge van bijvoorbeeld een operatieve ingreep of een ernstige ziekte.